fbpx

bioprinting

3D Printing พิมพ์หูที่สามารถฟังเสียงได้ดีกว่า..และยังพิมพ์เนื้อเยื่ออื่นๆในร่างกาย...น่าทึ่งมากๆ 2 - bioprinting

3D Printing พิมพ์หูที่สามารถฟังเสียงได้ดีกว่า..และยังพิมพ์เนื้อเยื่ออื่นๆในร่างกาย…น่าทึ่งมากๆ

นักวิทยาศาสตร์ nanotechnology จากมหาวิทยาลัย Princeton University ในสหรัฐอเมริกา ได้ประสพความสำเร็จในการ ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ พิมพ์หูเทียม หรือ bionic ear ที่สามารถฟังช่วงคลื่นความถี่วิทยุ ที่หูของมนุษย์ทั่วไปไม่สามารถฟังได้...