fbpx

Aurélie Richard

แจกัน..อย่าลืมฉัน..Forget Me Not..โดย Aurélie Richard 2 - Aurélie Richard

แจกัน..อย่าลืมฉัน..Forget Me Not..โดย Aurélie Richard

นักออกแบบชาวฝรั่งเศส Aurélie Richard ได้ออกแบบแจกันง่ายๆชิ้นนี้ จากไม้ไม่กี่ท่อน สานต่อกันด้วยไหมพรม และมีหลอดแก้วตรงกลางสำหรับใส่น้ำ และดอกไม้ ได้ความรู้สึกแบ...