นักออกแบบชาวฝรั่งเศส Aurélie Richard ได้ออกแบบแจกันง่ายๆชิ้นนี้ จากไม้ไม่กี่ท่อน สานต่อกันด้วยไหมพรม และมีหลอดแก้วตรงกลางสำหรับใส่น้ำ และดอกไม้ ได้ความรู้สึกแบบงานฝีมือ ที่มีดีไซน์ … สวยฉีกแนวแจกันจริงๆ

25560305 182143 แจกัน..อย่าลืมฉัน..Forget Me Not..โดย Aurélie Richard

25560305 182149 แจกัน..อย่าลืมฉัน..Forget Me Not..โดย Aurélie Richard

25560305 182155 แจกัน..อย่าลืมฉัน..Forget Me Not..โดย Aurélie Richard

Read more at Design Milk: http://design-milk.com/forget-me-not-vases-by-aurelie-richard/#ixzz2MfBtLWwo

No more articles