แจกัน..อย่าลืมฉัน..Forget Me Not..โดย Aurélie Richard 13 - Aurélie Richard

แจกัน..อย่าลืมฉัน..Forget Me Not..โดย Aurélie Richard

นักออกแบบชาวฝรั่งเศส Aurélie Richard ได้ออกแบบแจกันง่ายๆชิ้นนี้ จากไม้ไม่กี่ท่อน สานต่อกันด้วยไหมพรม และมีหลอดแก้วตรงกลางสำหรับใส่น้ำ และดอกไม้ ได้ความรู้สึกแบบงานฝีมือ ที่มีดีไซน์ … สวยฉีกแนวแจกันจริงๆ


25560305-182143.jpg

25560305-182149.jpg

25560305-182155.jpg

Read more at Design Milk: http://design-milk.com/forget-me-not-vases-by-aurelie-richard/#ixzz2MfBtLWwo