ห้องสมุดกลางเมืองแห่งใหม่ในเมือง Surrey รัฐบริติชโคลัมเบีย ของ Bing Thom สร้างความรู้สึกราวกับว่ามัดหยดลงมาที่ใจกลางของย่านชานเมือง แต่มันสามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้ในเชิงสถาปัตยกรรมสำหรับชุมชนที่ห้องกำลังขยายตัว ที่ซึ่งจำนวนประชากรจะมีมากไม่แพ้เมืองคูเวอร์ที่อยู่ใกล้เคียง ด้วยที่ตั้งที่อยู่ถัดจากศูนย์รถไฟลอยฟ้า ห้องสมุดแห่งนี้มีพื้นที่ว่างเต็มไปด้วยแสงและบรรยากาศ ด้วยแนวหมุนวนของผนังปูนพลาสเตอร์สีขาว และบันไดคอนกรีตที่ทำหน้าที่เป็นโรงละครครึ่งวงกลมขนาดล็ก ห้องสมุดแห่งนี้ขนาดตัวในแนวดิ่งราวกับบทกวีที่แต่งให้สำหรับการเดินทางไปในโลกแห่งวรรณกรรม ที่พื้นที่ส่วนใน เป็นส่วนที่คนในชุมชนใช้สำหรับจัดประชุม ช่างเป็นห้องสมุดสำหรับศตวรรษที่ 21 เสียจริง www.bingthomarchitects.com ขอบคุณข้อมูลจาก Wallpaper Magazine (Thai Edition)

lazy placeholder Surrey City Libraryขอบคุณรูปภาพจาก http://www.fastcodesign.com/

lazy placeholder Surrey City Library

 

lazy placeholder Surrey City Library

lazy placeholder Surrey City Library

lazy placeholder Surrey City Library

lazy placeholder Surrey City Library

No more articles