ห้องสมุดกลางเมืองแห่งใหม่ในเมือง Surrey รัฐบริติชโคลัมเบีย ของ Bing Thom สร้างความรู้สึกราวกับว่ามัดหยดลงมาที่ใจกลางของย่านชานเมือง แต่มันสามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้ในเชิงสถาปัตยกรรมสำหรับชุมชนที่ห้องกำลังขยายตัว ที่ซึ่งจำนวนประชากรจะมีมากไม่แพ้เมืองคูเวอร์ที่อยู่ใกล้เคียง ด้วยที่ตั้งที่อยู่ถัดจากศูนย์รถไฟลอยฟ้า ห้องสมุดแห่งนี้มีพื้นที่ว่างเต็มไปด้วยแสงและบรรยากาศ ด้วยแนวหมุนวนของผนังปูนพลาสเตอร์สีขาว และบันไดคอนกรีตที่ทำหน้าที่เป็นโรงละครครึ่งวงกลมขนาดล็ก ห้องสมุดแห่งนี้ขนาดตัวในแนวดิ่งราวกับบทกวีที่แต่งให้สำหรับการเดินทางไปในโลกแห่งวรรณกรรม ที่พื้นที่ส่วนใน เป็นส่วนที่คนในชุมชนใช้สำหรับจัดประชุม ช่างเป็นห้องสมุดสำหรับศตวรรษที่ 21 เสียจริง www.bingthomarchitects.com ขอบคุณข้อมูลจาก Wallpaper Magazine (Thai Edition)

t5 580x339 Surrey City Libraryขอบคุณรูปภาพจาก http://www.fastcodesign.com/

Bing Thom Surrey City Centre3 537x402 Surrey City Library

 

45b63 1280168523 surrey library interior model 528x396 Surrey City Library

5905450.bin  580x373 Surrey City Library

t11 580x346 Surrey City Library

973fc2777121e3b9bd0ab4ee4d7f5903 580x388 Surrey City Library

No more articles