คงจะรื่นรมย์ไม่น้อยถ้าหากได้ดูหนัง ฟังเพลง ชมมหรสพกลางหุบเขา อย่างที่เมือง Hemnes ประเทศนอร์เวย์ ที่นี้มีโรงละครขนาดย่อมที่โอมล้อมท่ามกลางธรรมชาติ ชือว่า Klemet Theater เวทีของที่นี้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณนั้น ไม่ว่าจะเป็นที่ลากชัน ตัวเวทีจึงอยู่ต่ำ ส่วนที่นั่งส่วนของผู้ชมก็จัดเรียงลดหลั่นไป ตามความชันของเนินเขา ด้วยการนำท่อนไม้เหลือใช้จากโรงเลื่อยไม้ท้องถิ่นมาดัดแปลงให้เป็นเก้าอี้ หอสูงทั้ง 2 หลังก็เช่นกัน ใช้ไม้เก่าจากบ้านร้างในละแวกชุมชน โรงมหรสพแห่งนี้จะปล่อยให้หญ้าขึ้นตามธรรมชาติ ไม่มีการตัดตกแต่ง เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง นี่เรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่ใช้ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์และกลมกลืนแถมยังลงทุนน้อยอีกด้วย

bjornadalarkitektstudio klemet db 01 Klemet Theater โรงละครกลางหุบเขา

bjornadalarkitektstudio klemet db 02 Klemet Theater โรงละครกลางหุบเขา

bjornadalarkitektstudio klemet db 03 Klemet Theater โรงละครกลางหุบเขา

bjornadalarkitektstudio klemet db 04 Klemet Theater โรงละครกลางหุบเขา

bjornadalarkitektstudio klemet db 05 Klemet Theater โรงละครกลางหุบเขา

bjornadalarkitektstudio klemet db 06 Klemet Theater โรงละครกลางหุบเขา

bjornadalarkitektstudio klemet db 07 Klemet Theater โรงละครกลางหุบเขา

bjornadalarkitektstudio klemet db 08 Klemet Theater โรงละครกลางหุบเขา

No more articles