We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 17 Jan 2017

812
Views
27 Apr 2014

Klemet Theater โรงละครกลางหุบเขา

คงจะรื่นรมย์ไม่น้อยถ้าหากได้ดูหนัง ฟังเพลง ชมมหรสพกลางหุบเขา อย่างที่เมือง Hemnes ประเทศนอร์เวย์ ที่นี้มีโรงละครขนาดย่อมที่โอมล้อมท่ามกลางธรรมชาติ ชือว่า Klemet Theater เวทีของที่นี้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณนั้น ไม่ว่าจะเป็นที่ลากชัน ตัวเวทีจึงอยู่ต่ำ ส่วนที่นั่งส่วนของผู้ชมก็จัดเรียงลดหลั่นไป ตามความชันของเนินเขา ด้วยการนำท่อนไม้เหลือใช้จากโรงเลื่อยไม้ท้องถิ่นมาดัดแปลงให้เป็นเก้าอี้ หอสูงทั้ง 2 หลังก็เช่นกัน ใช้ไม้เก่าจากบ้านร้างในละแวกชุมชน โรงมหรสพแห่งนี้จะปล่อยให้หญ้าขึ้นตามธรรมชาติ ไม่มีการตัดตกแต่ง เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง นี่เรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่ใช้ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์และกลมกลืนแถมยังลงทุนน้อยอีกด้วย

bjornadalarkitektstudio_klemet_db_01

bjornadalarkitektstudio_klemet_db_02

bjornadalarkitektstudio_klemet_db_03

bjornadalarkitektstudio_klemet_db_04

bjornadalarkitektstudio_klemet_db_05

bjornadalarkitektstudio_klemet_db_06

bjornadalarkitektstudio_klemet_db_07

bjornadalarkitektstudio_klemet_db_08

อริศรา จักษ์ตรีมงคล
  • To be accommodating to others is to be accommodating to ourselves การให้ ความสะดวกแก่ผู้อื่นเป็น การให้ ความสะดวกแก่ตนเอง http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=682590010
 
Facebook Debug | iCraft
+
-