บริษัท มัลติซายเทค จำกัด จัดโครงการ Python for Teens ( Beginner) รุ่นที่ 1 พร้อมฝึกทักษะด้านโปรแกรมมิ่งให้เยาวชน 13 -

บริษัท มัลติซายเทค จำกัด จัดโครงการ Python for Teens ( Beginner) รุ่นที่ 1 พร้อมฝึกทักษะด้านโปรแกรมมิ่งให้เยาวชน

บริษัท มัลติซายเทค จำกัด ร่วมกับ สถาบัน Brain Adventure Camp จัดโครงการอบรมหลักสูตร Python for Teens (Beginner) รุ่นที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านโปรแกรมมิ่งด้วยภาษา Python พร้อมต่อยอดสำหรับการเป็น นักโปรแกรมเมอร์ โดยจะเริ่มมีกิจกรรมอบรมตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. – 4 พ.ค. 2562 (รวม 8 สัปดาห์) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเคเอ็กซ์ (Knowledge Exchange Center)


ภาษา Python เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นภาษาที่อ่านง่าย ออกแบบให้มีโครงสร้างที่มองเห็นได้โดยซับซ้อนน้อยกว่าภาษา C และ Pascal โดยมุ่งหวังให้เกิดทักษะและรู้แนวทางการใช้งานภาษา Python ในเบื้องต้นพร้อมนำความรู้ไปใช้ในการออกแบบโปรเจคโดยใช้ภาษา Python ในการสั่งการและเป็นแนวทางในการศึกษาและต่อยอดการเรียนรู้ภาษา Python ในขั้นสูงต่อไป

โดยจะเริ่มมีกิจกรรมอบรมตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. – 4 พ.ค. 2562 (รวม 8 สัปดาห์) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเคเอ็กซ์ (Knowledge Exchange Center) สอบถามข้อมูลการสมัครหรือรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @brainadventurecamp หรือโทร คุณขนิษฐา (อร) 094-567-9199 , คุณทิพากร (แตน) 081-820-1110