ลงทะเบียนเข้าชมงาน "IndustriTech Khonkaen 2018" 100 ท่านแรกรับฟรี! เสื้ออินดัสทรีเท็ค 13 -

ลงทะเบียนเข้าชมงาน “IndustriTech Khonkaen 2018” 100 ท่านแรกรับฟรี! เสื้ออินดัสทรีเท็ค

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า “อินดัสทรีเท็คขอนแก่น 2018” และเชิญร่วมฟังสัมมนาฟรี!! ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น ลงทะเบียนเข้าชมงานทางออนไลน์ 100 ท่านแรกรับฟรีเสื้่อยืด IndustriTech Khonkaen

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-933 0077 / www.industritech-expo.com

วันที่ 27 เมษายน 2561

 • เทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนคอมโพสิทและกลไกการฆ่าเชื้อ
 • โครงการรูปแบบเทคโนโลยีฉลาดและระบบนิเวศชุมชนครบวงจรเพื่อสังคมสูงวัยสุขภาพดี (โครงการมณี)
 • เทคโนโลยีการทอดกับอาหารทอดเพื่อสุขภาพ
 • ยกระดับ SME เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม
 • บริการทดสอบรายการใหม่ไนไตรซามีนในผลิตภัณฑ์ยาง
 • เทรนด์ในอนาคตของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 • การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ
 • BOI มีประโยชน์กับธุรกิจท่านอย่างไร

วันที่ 28 เมษายน 2561

 • เทคโนโลยีดูดยกระบบสุญญากาศในการยกสิ่งที่มีน้ำหนักมาก ๆ
 • Solution for Dust Issue: Application Category and Problem Solving
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
 • การสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษและการทดสอบปริมาณสาร AOX ในอุตสาหกรรมกระดาษ
 • การบริหารระบบโลจิสติกส์ในยุคอุตสาหกรรม 0 แบบมืออาชีพ
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
 • นวัตกรรมการป้องกันตะกรันโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อการประหยัดพลังงานและเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรม

วันที่ 29 เมษายน 2561

 • นวัตกรรมการผลิตและการพัฒนาการผลิตอาหารแห้งเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
 • การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองพื้นบ้านสู่ระดับประเทศ
 • เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบพัดลม