เด็กนิเทศฯ SPU! กวาด 3 รางวัล ถ่ายภาพ RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 13 -

เด็กนิเทศฯ SPU! กวาด 3 รางวัล ถ่ายภาพ RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

2 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กวาด 3 รางวัล จากการประกวดถ่ายภาพ โครงการ RPST YOURS  ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


จบลงไปแล้วสำหรับกิจกรรมดีๆที่เปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีสำหรับการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในโครงการ “RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560  (กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา 18 มหาวิทยาลัย) ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมคชา เบดเฮอริเทจ กรุงเทพฯ  จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการถ่ายภาพ และเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้นำเสนอผลงานภาพถ่ายสู่สายตาสาธารณชนได้มากขึ้น

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมต้องขอแสดงความยินดีกับ นายภูมิดล ด่านขุนทด นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสคว้า 2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท หัวข้อ survey อาชีพ และรองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อ Street  และนางสาวสิราวรรณ เผือกเพี้ยน สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อ Street รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท จากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันถ่ายภาพ โครงการฯ ดังกล่าว โดยมีสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมจำนวน 18 สถาบัน และส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันได้สถาบันละ 2 คน

ซึ่งนอกจากการได้รับรางวัลแล้ว ภายในกิจกรรม ระหว่างการตัดสิน น้องๆก็ได้รับคำวิจารณ์ดีๆจากกรรมการเพื่อนำไปพัฒนางานของตัวเองต่อไป นอกจากความรู้และความสนุกสนานที่น้องๆได้รับแล้ว ยังมีเรื่องราวดีๆของมิตรภาพระหว่างสถาบันและประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการทำงานต่างๆในอนาคตได้อีกด้วย

และท้ายที่สุดคงต้องขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน  มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆแก่น้องๆนักศึกษาในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

Cr. ภาพถ่ายและข้อมูลจาก http://www.rpst.or.th/rpst-your-5-2560-2561/

ติดต่อ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2335   โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2336    เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/commarts/

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU #คณะนิเทศศาสตร์ม.ศรีปทุม