สุดยอดไอเดียจากของเล่น LEGO ช่วยชีวิตคนแถมยังสร้างบ้านได้ในเวลาเดียวกันโดย UNICEF 13 - flood

สุดยอดไอเดียจากของเล่น LEGO ช่วยชีวิตคนแถมยังสร้างบ้านได้ในเวลาเดียวกันโดย UNICEF

นับวันการเกิดภัยพิบัติก็ดูเหมือนจะเกิดมากขึ้น ถี่ขึ้นเรื่อยๆ  UNICEF จึงได้พัฒนาชิ้นงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Lego ของเล่นที่เราคุ้นเคยกันแต่เด็ก ..มีลักษณะเป็นก้อนเหลี่ยมๆ ข้างในกลวง มีปุ่มให้สามารถเชื่อมต่อและสร้างเป็นสิ่งต่างๆ โดยไม่ต้องตอกยึดด้วยวัสดุอื่นใด  จาก Lego ของเล่นเด็ก ..สู่ Lego ยังชีพ ช่วยผู้ประสพภัย เพื่อให้การจัดส่งอาหาร น้ำ และจัดสร้างที่พักอาศัยชั่วคราว ให้กับผู้ประสพภัยทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด  


มาดูกันเลยค่ะ ว่า Lego ยังชีพมันทำงานอย่างไร 

สุดยอดไอเดียจากของเล่น LEGO ช่วยชีวิตคนแถมยังสร้างบ้านได้ในเวลาเดียวกันโดย UNICEF 14 - flood

 UNICEF ได้นำเอาเจ้าก้อนลักษณะเหมือน Lego นี้แต่มีขนาดใหญ่ ข้างในกลวง โดยออกแบบ ให้ภายในสามารถบรรจุข้าวและน้ำ ปุ่มด้านหนึ่งเปิดออกเป็นที่บรรจุข้าว อีปุ่ม ก็บรรจุน้ำ  สามารถขนส่งให้กับผู้ประสพภัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และไม่ทิ้งขยะเอาไว้ให้เป็นภาระในภายหลัง  ผู้ประสพภัยสามารถนำข้าว และน้ำออกมาใช้  และเติมดินหรือ ทรายกลับเข้าไปในช่องภายในแทน เพื่อให้มีน้ำหนัก แล้วนำก้อน lego ยักษ์นี้ ไปต่อเป็นที่พักพิงชั่วคราว เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจก็สามารถส่งคืน เพื่อนำไปเก็บและนำไปใช้ใหม่เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นอีก เป็นการออกแบบที่ฉลาดมากๆ ผลงานการออกแบบของ Psychic Factory

สุดยอดไอเดียจากของเล่น LEGO ช่วยชีวิตคนแถมยังสร้างบ้านได้ในเวลาเดียวกันโดย UNICEF 15 - flood

 สุดยอดไอเดียจากของเล่น LEGO ช่วยชีวิตคนแถมยังสร้างบ้านได้ในเวลาเดียวกันโดย UNICEF 16 - flood

สุดยอดไอเดียจากของเล่น LEGO ช่วยชีวิตคนแถมยังสร้างบ้านได้ในเวลาเดียวกันโดย UNICEF 17 - flood

นับเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ไม่มีอะไรสูญเปล่า ไม่ทิ้งขยะถุงพลาสติก โฟม หรือกล่องกระดาษ นำไปสร้างที่พักอาศัยได้ และนำกลับไปใช้ซ้ำได้อีก

 ที่มา : http://inhabitat.com/unicef%e2%80%99s-amazing-lego-inspired-bricks-carry-food-and-water-to-disaster-victims/