Collaborate… or Don’t!

โต๊ะรูปร่าง และสีสันสดุดตานี้ กำลังเข้ากับคำฮิตในยุคนี้เลย Collaborate…มันมีชื่อว่า the Synthesis Collaborative Desk ออกแบบโดย Seth Moczydlowski เขาออกแบบโต๊ะชุดนี้ขึ้นจากความต้องการ สำหรับนักศึกษาในชั้นเรียนของเขา ที่บางเวลาก็ต้องการทำงานร่วมกัน และ บางเวลาก็ต้องการ พื้นที่ส่วนตัว สำหรับนั่งทำงานคนเดียว ไม่ใช่แต่เขาและลูกศิษย์ที่มีความต้องการแบบนี้ แต่บริษัท creative agencies เองก็ต้องการโต๊ะทำงานแบบนี้เช่นกัน โต๊ะ ที่แยกกันก็ได้ รวมกันก็ดูดี สามารถแบ่งพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนได้ขณะที่นั่งหันหน้าเข้ามาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยรวมกลุ่มละ 5 โต๊ะ โต๊ะมีน้ำหนักเบา ทนทาน เคลื่อนย้ายสะดวก จัดเรียงกันได้หลายแบบ เป็นอีกพัฒนาการของโต๊ะทำงานในยุคนี้ ค่ะ Collaborate… or Don’t!

Designer: Seth Moczydlowski

25560304 192940 โต๊ะทำงาน..Collaborate… or Don’t!

25560304 192945 โต๊ะทำงาน..Collaborate… or Don’t!

25560304 192950 โต๊ะทำงาน..Collaborate… or Don’t!

25560304 192956 โต๊ะทำงาน..Collaborate… or Don’t!

25560304 193001 โต๊ะทำงาน..Collaborate… or Don’t!

Read more at http://www.yankodesign.com/2013/03/04/collaborate-or-dont/#vIREgj7TZvvzVGuL.99

No more articles