fbpx

Collaborative Desk

โต๊ะทำงาน..Collaborate… or Don’t! 2 - Collaborative Desk

โต๊ะทำงาน..Collaborate… or Don’t!

โต๊ะรูปร่าง และสีสันสดุดตานี้ กำลังเข้ากับคำฮิตในยุคนี้เลย มันมีชื่อว่า the Synthesis Collaborative Desk ออกแบบโดย Seth Moczydlowski เขาออกแบบโต๊ะชุดนี้ขึ้นจากความต้องการ สำหรับนักศึกษาในชั้นเรียนของเขา ที่บางเวลาก็ต้องการทำงานร่วมกัน และ บางเวลาก็ต้องการ พื้นที่ส่วนตัว สำหรับนั่งทำงานคนเดียว...