ประชากรที่ยากจนกว่า 60% ในทวีปแอฟริกาต้องประสบกับปัญหาขาดแขลนพลังงาน ดังนั้นทางแอฟริกาใต้จึงริเริ่มโครงการ iShack หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เกิดพลังงานหมุนเวียนแบบยั่งยืนแก่ประชาชน โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการกักเก็บแสงอาทิตย์เพื่อนำมาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า หลังคาบ้านถูกออกแบบให้สามารถเก็บกักน้ำฝนได้ rooftop solar panel  และในส่วนของหน้าต่างจะถูกติดตั้งในจุดที่สามารถระบายอากาศได้ดี ส่วนผนังบ้านซึ่งมีดินเหนียวเป็นส่วนประกอบจะช่วยควบคุมอุณหภูมิของตัวบ้านให้คงที่ โครงการ iShack นี้ มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้านประมาณ 660 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 20,000 บาทไทย ต่อบ้านหนึ่งหลัง ขอบคุณข้อมูลจาก a day BULLETIN MAGAZINE http://edition.cnn.com/2013/01/08/tech/innovation/ishack-slums-south-africa/ และ http://thehopeproject.co.za/hope/blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=54

130107123817 ishack 1 horizontal gallery iShack โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เกิดพลังงานหมุนเวียนแบบยั่งยืน

Solar powered shack jpg iShack โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เกิดพลังงานหมุนเวียนแบบยั่งยืน

130107123946 ishack 2 horizontal gallery iShack โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เกิดพลังงานหมุนเวียนแบบยั่งยืน

130107124058 ishack 4 horizontal gallery iShack โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เกิดพลังงานหมุนเวียนแบบยั่งยืน

130107124252 ishack 6 horizontal gallery iShack โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เกิดพลังงานหมุนเวียนแบบยั่งยืน

130107124335 ishack 7 horizontal gallery iShack โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เกิดพลังงานหมุนเวียนแบบยั่งยืน

130107124150 ishack 5 horizontal gallery iShack โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เกิดพลังงานหมุนเวียนแบบยั่งยืน

 

 

No more articles