fbpx

iShack

"iShack" โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เกิดพลังงานหมุนเวียนแบบยั่งยืน 2 - iShack

“iShack” โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เกิดพลังงานหมุนเวียนแบบยั่งยืน

โครงการ iShack หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เกิดพลังงานหมุนเวียนแบบยั่งยืนแก่ประชาชน โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการกักเก็บแสงอาทิตย์เพื่อนำมาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า หลังคาบ้านถูกออกแบบให้สามารถเก็บกักน้ำฝนได้ rooftop solar panel และในส่วนของหน้าต่างจะถูกติดตั้งในจุดที่สามารถระบายอากาศได้ดี ส่วนผนังบ้านซึ่งมีดินเหนียวเป็นส่วนประกอบจะช่วยควบคุมอุณหภูมิของตัวบ้านให้คงที่...