พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่ “เกาะกระเพาะหมู” 13 - Museum

พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่ “เกาะกระเพาะหมู”

กฏสำคัญของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย คือ “ห้ามตัดต้นไม้ทุกต้น” เพื่อคงความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมดั้งเดิมให้มากที่สุด ทางพิพิธภัณฑ์ฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามเยี่ยมชมจะได้รับประสบการณ์ที่เยี่ยมยอดจากพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย ..พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ รวมทั้งความงดงามของพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า “บางกะเจ้า”


Fish

km-120509161811

30616968

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทยแห่งนี้ เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ในรูปแบบ”พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ และการพักผ่อนหย่อนใจ” ซึ่งนอกจากเนื้อหาด้านปลากัดและความสวยงามของปลากัดสายพันธุ์ต่างๆ ที่ได้จัดแสดงไว้ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอาทิ เช่น -คุณค่าของสถาปัตยกรรมเรือนไทยประยุกต์ ซึ่งประดิษฐานบูรพกษัตริย์ไทย ๒ พระองค์, การปรับภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมดั้งเดิมทั้งบ่อน้ำขนาดใหญ่ และต้นไม้ประจำท้องถิ่นเพื่อกำหนดอัตลักษณ์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ามกลางธรรมชาติ และการจัดแสดงพันธุ์ปลาที่มีแหล่งกำเนิดจากแม่น้ำเจ้าพระยา สามล้อถีบ สัญลักษณ์ประจำเมืองพระประแดง เป็นต้นที่ตั้ง 18 หมู่ 3 ซ.เพชรหึงษ์ 33 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง โทร.081-861-3542 สนใจเพิ่มเติม http://www.fightingfishgallery.com/ และ https://www.facebook.com/siamesefightingfishgallery/

31239_123718124313820_1309617_n

996811_425739894197383_938109208_n

fishdisplay

fishlake

fishwalk2