นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จสร้างทองคำบริสุทธ์จากแบคทีเรีย 13 - bacteria

นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จสร้างทองคำบริสุทธ์จากแบคทีเรีย

Scientists Use Super-Strong Bacteria to Produce 24K Gold Gold


โลกวันนี้..เราสามารถสร้างทองคำจากแบคทีเรียได้แล้ว..
ทีมนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัย Michigan State University ได้ค้นพบแบคทีเรียที่สามารถนำมาสกัดสารพิษให้กลายเป็น ทองคำ 24 การัต ขบวนการนี้เรียกว่า microbial alchemy เป็นวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ จะสามารถสร้างสสารที่ไม่มีค่า ให้กลายเป็นโลหะล้ำค่าได้ ..แบบนี้ต่อไปทองคำอาจจะถูกลงได้ล่ะสิ..

ทีมนักวิจัยนำโดย Kazem Kashefi, ผู้ช่วยศาสตรจารย์ จากภาควิชา microbiology and molecular genetics ทำงานร่วมกับ Adam Brown ผู้ช่วยศาสตรจารย์ จาก electronic art and intermedia ทีมวิจัยพบว่า แบคทีเรียที่สามารถเปลี่ยนสภาพโลหะ ที่ชื่อ Cupriavidus metallidurans สามารถเจริญเติบโตในคลอไรด์ของทองคำที่มีความเข้มข้น หนาแน่นสูง หรือ liquid gold ซึ่งเป็นสารพิษที่พบอยู่ในธรรมชาติ

(null)

(null)

ทีมวิจัยได้นำผลงานการวิจัยนี้ สร้างสรรค์เป็นงาน art installation ที่มีชื่อว่า “The Great Work of the Metal Lover” โดยผสมผสาน หลากหลายศาสตร์ ทั้ง biotechnology, art และ alchemy (หรือการเล่นแร่แปลธาตุ) เพื่อที่จะเปลี่ยน liquid gold ให้กลายเป็นทองคำบริสุทธิ์ 24 การัต งานประติมากรรมชิ้นนี้ ประกอบด้วย ห้องวิจัยแบบพกพา ถังหมักที่ทำจากแก้วใส และแบคทีเรีย พระเอกของงาน ที่จะผลิตทองคำขึ้นมาต่อหน้าต่อตา ผู้เข้าชม
เห็นอย่างนี้ อย่าเพิ่งดีใจ ไปหาแบคทีเรียมาเลี้ยงกันนะคะ
เพราะการจะทำในสเกลที่ใหญ่ เทคโนโลยีนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก งาน art installation ที่จัดทำขึ้นนี้ ก็เพื่อที่จะ ทำให้เกิดการตั้งคำถาม เกี่ยวกับความโลภ เศรษฐกิจ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่จริยธรรมที่มีความเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ และ วิศกรรมแห่งธรรมชาติ
Brown และ Kashefi ยังบอกอีกว่า ” ศิลปะ สามารถชี้ให้เห็นถึงปัญหา ผลกระทบที่วิทยาศาสตร์มีต่อโลกของเรา งาน ‘The Great Work of the Metal Lover’ ต้องการสื่อสารตรงถึงผู้ที่ลุ่มหลงในงานวิทยาศาสตร์ ที่กำลังสร้างงานทางด้านชีววิทยาให้ตอบสนองต่อเจตต์จำนงในโลกยุค postbiological นี้
..อยากไปเห็นให้เป็นบุญตาจริงๆสิ.. ในอนาคตถ้าทำได้ในสเกลใหญ่ๆ คงได้เห็นราคาทองลดลง เพราะ การผลิตทองอัดฉีดเข้าสู่ตลาด แบบเดียวกับมาตรการ QE อัดฉีดเงินเข้าสู่ตลาดในหลายๆประเทศ จะได้กระตุ้นเศรษฐกิจไง…

(null)

(null)

Read more: Scientists Use Super-Strong Bacteria to Produce 24K Gold