fbpx

biology

นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จสร้างทองคำบริสุทธ์จากแบคทีเรีย 2 - biology

นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จสร้างทองคำบริสุทธ์จากแบคทีเรีย

ทีมวิจัยพบว่า แบคทีเรียที่สามารถเปลี่ยนสภาพโลหะ ที่ชื่อ Cupriavidus metallidurans สามารถเจริญเติบโตในคลอไรด์ของทองคำที่มีความเข้มข้น หนาแน่นสูง...