The Phaidon Archive of Graphic Design คือหนังสือ หรือ จะเรียกว่าเป็นคัมภีร์สำหรับนักออกแบบและผู้ที่สนใจงานออกแบบควรมีไว้ติดบ้านและที่ทำงานเพราะนี่คือการรวบรวม คัดสรร สุดยอดผลงานการออกแบบสิ่งพิมพ์ระดับไอคอนของโลกไว้มากที่สุด ตั้งแต่ปี 1377 จนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมทั้งปกหนังสือ ผกนิตยสาร โลโก้แบรนด์ โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ โฆษณา ปกซีดี ฯลฯ แต่ละชิ้นงานมีบอกรายละเอียดวิธีคิด ทีมาที่ไป และข้อมูลเบื้องหลังที่น่าสนใจ ความเจ๋งคือไม่ได้พิมพ์ลงหนังสือ แต่ทำเป็นการ์ด กระดาษแข็ง 1 แผ่นต่อ 1 งาน บรรจุในบ็อกซ์เซ็ทสวยงามน่าสะสม อยากดูงานไหนก็หยิบแผ่นนั้นขึ้นมา การันตีคุณภาพโดยสำนักพิมพ์ Phaidon จากประเทศอังกฤษ ขอบคุณข้อมูลจาก a day Magazine http://uk.phaidon.com/store/design/the-phaidon-archive-of-graphic-design-9780714865591/

the phaidon archive of graphic design 03 450x217 The Phaidon Archive of Graphic Design คัมภีร์สำหรับนักออกแบบและผู้ที่สนใจงานออกแบบ

The Phaidon Archive of Graphic Design 01 450x299 The Phaidon Archive of Graphic Design คัมภีร์สำหรับนักออกแบบและผู้ที่สนใจงานออกแบบ

phaidon archive graphic design book 1 450x345 The Phaidon Archive of Graphic Design คัมภีร์สำหรับนักออกแบบและผู้ที่สนใจงานออกแบบ

Phaidon exhibit 450x299 The Phaidon Archive of Graphic Design คัมภีร์สำหรับนักออกแบบและผู้ที่สนใจงานออกแบบ

phaidon archive graphic design book 3 630x457 450x326 The Phaidon Archive of Graphic Design คัมภีร์สำหรับนักออกแบบและผู้ที่สนใจงานออกแบบ

phaidonarchive 450x337 The Phaidon Archive of Graphic Design คัมภีร์สำหรับนักออกแบบและผู้ที่สนใจงานออกแบบ

phaidon archive graphic design book 2 630x371 450x265 The Phaidon Archive of Graphic Design คัมภีร์สำหรับนักออกแบบและผู้ที่สนใจงานออกแบบ

graphic design ill 2400901b 450x281 The Phaidon Archive of Graphic Design คัมภีร์สำหรับนักออกแบบและผู้ที่สนใจงานออกแบบ

img 1352 0 450x336 The Phaidon Archive of Graphic Design คัมภีร์สำหรับนักออกแบบและผู้ที่สนใจงานออกแบบ

25704 450x144 The Phaidon Archive of Graphic Design คัมภีร์สำหรับนักออกแบบและผู้ที่สนใจงานออกแบบ

No more articles