The Phaidon Archive of Graphic Design

The Phaidon Archive of Graphic Design คัมภีร์สำหรับนักออกแบบและผู้ที่สนใจงานออกแบบ

The Phaidon Archive of Graphic Design คือหนังสือ หรือ จะเรียกว่าเป็นคัมภีร์สำหรับนักออกแบบและผู้ที่สนใจงานออกแบบควรมีไว้ติดบ้านและที่ทำงานเพราะนี่คือการรวบรวม คัดสรร สุดยอดผลงานการออกแบบสิ่งพิมพ์ระดับไอคอนของโลกไว้มากที่สุด ตั้งแต่ปี 1377 จนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมทั้งปกหนังสือ ผกนิตยสาร โลโก้แบรนด์ โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ โฆษณา ปกซีดี ฯลฯ แต่ละชิ้นงานมีบอกรายละเอียดวิธีคิด ทีมาที่ไป และข้อมูลเบื้องหลังที่น่าสนใจ ความเจ๋งคือไม่ได้พิมพ์ลงหนังสือ แต่ทำเป็นการ์ด กระดาษแข็ง 1 แผ่นต่อ 1 งาน บรรจุในบ็อกซ์เซ็ทสวยงามน่าสะสม อยากดูงานไหนก็หยิบแผ่นนั้นขึ้นมา ...