ทำความรู้จัก MOOC (มู้ก) หลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ เรียนที่ไหนก็ได้แค่มีอินเตอร์เน็ต 13 - Education

ทำความรู้จัก MOOC (มู้ก) หลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ เรียนที่ไหนก็ได้แค่มีอินเตอร์เน็ต

ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดการเรียนรู้และการเรียนก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น วันนี้เลยอยากเสนออีกหนึ่งทางเลือกของแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยขยายขอบเขตความรู้และพัฒนาความสามารถในการทำงาน พัฒนาโอกาสในอาชีพให้มากขึ้นไปอีกขั้น


MOOC เรียนฟรีที่ไหนก็ได้แค่มีอินเทอร์เน็ต

MOOC (มู้ก) ย่อมาจาก Massive Open Online Course คือรูปแบบหลักสูตรเรียนออนไลน์ที่เปิดรับคนจำนวนมากให้เข้ามาเรียนโดยส่วนใหญ่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่กำหนดเงื่อนไขด้าน Demographics ในการเข้าเรียนไม่ว่าคุณจะเพศ อายุ ระดับการศึกษาไหนหรืออยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าเรียนได้ ซึ่งหลักสูตรส่วนมากเป็นหลักสูตรที่สอนโดยบุคลากรจากสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำของโลก

ในหลักสูตรผู้เรียนจะได้ใช้สื่อออนไลน์และสื่อ interactive ต่างๆ มากกว่าสื่อการเรียนทั่วไป ที่ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้สอน มีการมอบหมายงาน มีแบบทดสอบเพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจในบทเรียนนั้นจริง ในบางหลักสูตรอาจมีค่าใช้จ่ายเพื่อจะได้เรียนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเพื่อรับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตรซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละวิชา (แต่จะเรียนฟรีแบบไม่เอาใบประกาศนียบัตรก็ได้)

สิ่งที่ควรรู้จักอีกอย่างเกี่ยวกับ MOOC

สิ่งที่ควรรู้จักเกี่ยวกับ MOOC อีกอย่างคือ MOOC provider ง่ายๆ ก็คือ เว็บที่เราจะเข้าไปเรียนฟรีกัน เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการหลักสูตรออนไลน์ MOOC แต่ละเว็บไซต์จะทำการวบรวมติดต่อกับสถาบัน องค์กรต่างๆ เพื่อมาเปิดหลักสูตรกับทางเว็บไซต์

ตัวยอย่างเว็บไซต์ MOOC provider

1. edX

เป็น MOOC provider ที่เกิดจากการรวมตัวของ MIT และมหาวิทยาลัยHarvard มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเช่น MIT, Harvard University, Boston University, UC Berkeley, Kyoto University, Australian National University, University of Queensland มีหลักสูตร วิชาเรียนให้เลือกหลากหลายจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

ทำความรู้จัก MOOC (มู้ก) หลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ เรียนที่ไหนก็ได้แค่มีอินเตอร์เน็ต 14 - Education

2. Coursera

ก่อตั้งโดยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยStanford มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เช่น Stanford University, Princeton University, John Hopkins University, University of Maryland College Park, University of Illinois at Urbana-Champaign ร่วมกับองด์กรต่างๆ พร้อมกับวิชาเรียนหลากหลาย

ทำความรู้จัก MOOC (มู้ก) หลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ เรียนที่ไหนก็ได้แค่มีอินเตอร์เน็ต 15 - Education

3. Udacity

องค์กรการศึกษา แสวงหากำไรร่วมกับองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น Google, AT&T, Facebook, amazon, IBM เป็นต้น โดยวิชาเน้นไปด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

ทำความรู้จัก MOOC (มู้ก) หลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ เรียนที่ไหนก็ได้แค่มีอินเตอร์เน็ต 16 - Education4. Future Learn

องค์กรไม่แสวงหากำไร วิชาเรียนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น University of Birmingham, University of Kent, King’s College London, Keio University และองค์กรต่างๆเช่น UNESCO, D&AD เป็นต้น


ทำความรู้จัก MOOC (มู้ก) หลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ เรียนที่ไหนก็ได้แค่มีอินเตอร์เน็ต 17 - Education

5. Khan Academy

เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรก่อตั้งโดย Salman Khan ซึ่งจบการศึกษาจากMITและ Harvard มีจุดเด่นตรงที่เป็นเว็บที่มีวิชาเรียนคล้ายๆ ในโรงเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์มีการแยกเป็นระดับตั้งแต่อนุบาลจนจึงมัธยมปลายและวิชาที่น่าสนใจอีกมาก รวมถึงการฝึกเตรียมสอบวิชาต่างๆ

ทำความรู้จัก MOOC (มู้ก) หลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ เรียนที่ไหนก็ได้แค่มีอินเตอร์เน็ต 18 - Education

6. OpenLearning

MOOC provider ที่มีฐานองค์กรที่ประเทศออสเตรเลีย สถาบันที่เข้าร่วม เช่น University of New South Wales, Taylor’s University, University of Canberra

ทำความรู้จัก MOOC (มู้ก) หลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ เรียนที่ไหนก็ได้แค่มีอินเตอร์เน็ต 19 - Education

เว็บไซต์ที่แนะนำต่างเป็นของต่างประเทศ แต่เว็บของไทยเองก็มีเช่นกัน นั่นคือ

7. Thai MOOC

ทำความรู้จัก MOOC (มู้ก) หลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ เรียนที่ไหนก็ได้แค่มีอินเตอร์เน็ต 20 - Education

ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาในไทยเข้าร่วมมากกว่า 40 มหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ถึงวิชาเรียนตอนนี้อาจยังไม่เยอะมากแต่ก็น่าสนใจอยู่มากทีเดียว

การเข้าเรียนแต่ละเว็บไซต์

เพียงแค่สมัครสร้างแอคเคาท์ก็สามารถเลือกวิชาและลงเรียนได้เลย มีบางหลักสูตรที่ลงเรียนแล้วมีระยะเวลาเรียนจำกัด หรือเปิดเรียนเป็นบางช่วงเท่านั้น แนะนำให้อ่านเงือนไขของแต่ละหลักสูตรก่อนให้ดีก่อนลงเรียน

เว็บไซต์ที่นำเสนอเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะยังมีเว็บที่ให้บริการ MOOC แบบนี้อยู่อีกมากมาย นอกจากจะได้เรียนฟรีแล้วยังทำให้ผู้เรียนเข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทำโปรเจคร่วมกันกับผู้เรียนอื่นๆ ทั่วโลกอีกด้วย

อ่านจบแล้ว ลองเลือกสักเว็บไปสมัครเรียนฟรีกันดูไหม?

Reference : vchakarn/ chronicle/ FutureLearn