“MESSY SKY”  มันเป็นหนังสือ หรืองานศิลปะ? มองในแง่หนังสือ มันคือนิตยสารรูปแบบดิจิทัลไฟด์ PDF ที่ออกปีละ 2 เล่ม เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ แต่หากมองในแง่ศิลปะ มันคือปึกกระดาษที่มีสันและพัวหนีบทำจากไม้ สามารถติดบนฝาผนังเหมือนงานประติมากรรมดีๆ ชิ้นหนึ่ง

545821 304170213011290 22823594 n 650x465 MESSY SKY  มันเป็นหนังสือ หรืองานศิลปะ?

จุดเริ่มต้นของ “Messy Sky” เกิดจากความคิดของ 2 ศิลปิน จิตติ เกษมกิจวัฒนา และ ปรัชญา พิณทอง ทั้งคู่อยากทำหนังสือ แต่ติดปัญหาเรื่องเงินทุน และเมื่อตัดสินใจทำเป็นไฟด์ PDF ให้ดาวน์โหลดฟรี ก็ติดปัญหาว่าหากพริ้นต์ออกมาแล้ว อาจดูไม่น่าเก็บสะสม พวกเขาจึงแก้ไขด้วยการนำไม้ทางแถบอีสานอย่างง “รกฟ้า” (ที่มาของ “MESSY SKY”) มาทำเป็นตัวยึด หรือ binder คล้ายที่เราเคยเห็นสันหนังสือไม้อันใหญ่ในห้องสมุดเก่า โดยสันหนังสือนี้สามารถหนีบกระดาษ A4 ได้ 2 ฝั่ง เนื้อหาของหนังสือจึงถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นงานศิลปะของศิลปินในเมืองไทย  ส่วนที่สองเป็นงานที่น่าสนใจจากต่างแดนที่ได้ Elodie Royer & Yoann Gourmel ภัณฑทรักษ์ชางฝรั่งเศสมาเป็นบรรณาธิการคัดเลือก http://www.messysky.com/ ขอบคุณข้อมูลจาก a day Magazine

923198 458147714280205 1891568514 n 750x750 MESSY SKY  มันเป็นหนังสือ หรืองานศิลปะ?

196145 303751633053148 1937051268 n 750x750 MESSY SKY  มันเป็นหนังสือ หรืองานศิลปะ?

387741 191286110966368 104773822 n 650x476 MESSY SKY  มันเป็นหนังสือ หรืองานศิลปะ?

389562 202308966530749 870164679 n MESSY SKY  มันเป็นหนังสือ หรืองานศิลปะ?

561279 428715013890142 1710447485 n MESSY SKY  มันเป็นหนังสือ หรืองานศิลปะ?

972021 474263589335284 1861239236 n 750x500 MESSY SKY  มันเป็นหนังสือ หรืองานศิลปะ?

580233 474263629335280 364583057 n 750x500 MESSY SKY  มันเป็นหนังสือ หรืองานศิลปะ?

249105 458147720946871 1538155679 n 750x750 MESSY SKY  มันเป็นหนังสือ หรืองานศิลปะ?

No more articles