Design Center ศูนย์ศิลปะบรรยากาศยุคอุตสาหกรรมหนัก 13 - Art & Design

Design Center ศูนย์ศิลปะบรรยากาศยุคอุตสาหกรรมหนัก

Zeche Zollverein เป็นสถานที่ที่เคยเป็นเหมืองหินมา และเคยเป็นอุโมงค์เหมืองถ่านหิน ต่อมาในปี 1986 เหมืองถ่านหินแห่งนี้ได้ปิดตัวลง และได้มีการดัดแปลงสถานที่นี้ให้กลายเป็นศูนย์วัฒนธรรม โดยที่โรงพลังงานขับเคลื่อนเก่าถูกใช้เป็นศูนย์ศิลปะเพื่อส่งเสริมการออกแบบร่วมสมัยในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ


img1

img0

Design Center แห่งนี้ มีห้องโถงขนาดใหญ่ ความท้าทายในการออกแบบก่อสร้างศูนย์ใหม่นี้อยู่ที่การปรับเปลี่ยนสภาพของอาคารโดยไม่ให้เอกลักษณ์ของอาคารเดิมเปลี่ยนแปลงมากเกินไป ด้านหน้าอาคารได้รับการการบูรณะและมีการรื้อถอนสิ่งที่ต่อเติมเข้ามาภายหลังออกไปส่วนหนึ่ง การออกแบบได้รับการคำนึงถึงบรรยากาศยุคอุตสาหกรรมหนักไว้เหมือนเดิม ด้วยการอนุรักษ์หนึ่งในจำนวนหม้อไอน้ำเดิมที่มีอยู่ 5 หม้อเพื่อเก็บไว้แสดงเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีในช่วงทศวรรษปี 1930 หม้อไอน้ำที่เหลือได้ถูกเจาะข้างในให้กลวงเพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะเสริม ในขณะที่ห้องคอนกรีตสี่เหลี่ยมธรรมดาได้ถูกออกแบบให้เป็นห้องประชุม และเป็นพื้นที่นิทรรศการเพิ่มเติมที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ ผู้เข้าชมจะเข้ามาในศูนย์ Design Center ผ่านห้องโถงกลางที่สวยงามประทับใจ ซึ่งมีการจัดแสดงของทุกอย่างตั้งแต่รถยนต์ไปถึงจนเครื่องใช้ไฟฟ้า ขอบคุณข้อมูลจาก นิทรรศการ Foster+Partners The Art of Architecture ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม และภาพจาก http://www.fosterandpartners.com/projects/essen-design-centre/

img2

img3

img4

img5

img6

img7

img8

img9