fbpx

Foster+Partners

Design Center ศูนย์ศิลปะบรรยากาศยุคอุตสาหกรรมหนัก 2 - Foster+Partners

Design Center ศูนย์ศิลปะบรรยากาศยุคอุตสาหกรรมหนัก

Design Center แห่งนี้ มีห้องโถงขนาดใหญ่ ความท้าทายในการออกแบบก่อสร้างศูนย์ใหม่นี้อยู่ที่การปรับเปลี่ยนสภาพของอาคารโดยไม่ให้เอกลักษณ์ของอาคารเดิมเปลี่ยนแปลงมากเกินไป ด้านหน้าอาคารได้รับการการบูรณะและมีการรื้อถอนสิ่งที่ต่อเติมเข้ามาภายหลังออกไปส่วนหนึ่ง การออกแบบได้รับการคำนึงถึงบรรยากาศยุคอุตสาหกรรมหนักไว้เหมือนเดิม ด้วยการอนุรักษ์หนึ่งในจำนวนหม้อไอน้ำเดิมที่มีอยู่ 5 หม้อเพื่อเก็บไว้แสดงเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีในช่วงทศวรรษปี 1930...