Bridge school..เมื่อสะพาน เป็นทั้งโรงเรียน สนามเด็กเล่น และเวทีสาธารณะ 13 - Sustainable design

Bridge school..เมื่อสะพาน เป็นทั้งโรงเรียน สนามเด็กเล่น และเวทีสาธารณะ

Bridge School (Fujian, China)


The Bridge, the School, the Playground, the Stage

แนวคิดในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อชุมชน น่าจะได้เห็นตัวอย่างแนวคิดของงานชิ้นนี้ The Bridge, the School, the Playground, the Stage มันถูกเรียกชื่อว่า Bridge School หรือ โรงเรียนสะพาน ตั้งอยู่ในชนบทที่ห่างไกล ในเมือง ฟูเจี้ยน ประเทศจีน
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีน Li Xiaodong เขาสร้างโรงเรียน ในรูปแบบของสะพาน ข้ามลำธารในหมู่บ้าน เชื่อมโยงบ้านดินโบราณ 2 แห่ง เป็นงานที่ได้ทั้งประโยชน์ใช้สอยหลายอย่าง ทั้งโรงเรียน สะพาน สนามเด็กเล่น และเวทีสาธารณะสำหรับชุมชน ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้ง

โรงเรียนสะพานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก และคอนกรีต ปิดโครงสร้างด้วยไม้ท่อนเล็กๆตลอดแนว เข้ากับสภาพแวดล้อม และดูงดงาม มีห้องเรียนทั้งหมด 2 ห้อง ซึ่งสามารถเปลี่ยนไปเป็นเวทีการแสดงสำหรับชาวบ้าน
มีทางเดินแคบๆอยู่ด้านล่างของโรงเรียน เพื่อใช้สำหรับเดิมข้ามลำธาร

Li Xiaodong ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Bridge School หรือ โรงเรียนสะพานว่า สิ่งปลูกสร้างอันนี้ เป็นทั้งโรงเรียน เป็นทั้งสะพาน สนามเด็กเล่น และเวทีสาธารณะของชุมชน มันถูกสร้างด้วยแนวดิดที่ต้องการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน ด้วยสิ่งร่วมสมัยที่สามารถสื่อสารและนำเสนอวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างที่แสดงถึงความเคารพนับถือที่มีต่อสิ่งดั้งเดิม ไม่ใช่นำของใหม่เข้าไปและทำลายของเก่าให้หมดไป สิ่งใหม่ที่เข้าไปจะต้องอยู่ร่วมกับคุณค่าดั้งเดิมของชุมชนได้

สะพานโรงเรียนนี้ทอดข้ามลำธารภายในหมู่บ้าน และเชื่อมปราสาทเก่าแก่ 2แห่งของหมู่บ้าน นอกจากหน้าที่ทางกายภาพแล้ว มันยังเป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงการเชื่อมโยง อดีต ปัจุบัน เข้ากับอนาคต เชื่อมโยงโรงเรียน เข้ากับ ชุมชน สนามเด็กเล่น สำหรับเด็กๆ และเวที สำหรับชาวบ้าน

อยากเห็นการปลูกสร้างสิ่งใหม่ๆในชุมชนดั้งเดิมของเรามีแนวคิดลึกซึ้งแบบนี้ เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียใจเมื่อมองย้อนกลับมา ว่าการพัฒนาของเราได้ทำลายรากเหง้าของเราเสียหมด ..การพัฒนาไปได้กับสิ่งดั้งเดิมเสมอ ถ้าเราตั้งใจจริง..

หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ ที่เรียกว่า บ้านดิน เป็นของชนชาวแคะ หรือ Hakka ในบ้านดิน 1 หลังมีมีหลายสิบห้องอาจถึงร้อยห้องแล้วแต่ขนาดของบ้านดิน ในบ้านดิน1หลังก็จะเป็นญาติพี่น้องกัน แซ่เดียวกัน อายุไม่ต่ำกว่า 100 ปีทั้งนั้น อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ https://www.iurban.in.th/inspiration/hakka-houses-create-self-sustaining-communities/


25550713-173720.jpg

25550713-173727.jpg

25550713-173733.jpg

25550713-173740.jpg

25550713-173746.jpg

25550713-173753.jpg

25550713-173758.jpg

25550713-173804.jpg

25550713-173811.jpg

25550713-173816.jpg

25550713-173821.jpg

25550713-173827.jpg

25550713-173832.jpg

25550713-173842.jpg

25550713-173854.jpg

25550713-173901.jpg

25550713-173906.jpg

25550713-173912.jpg

Project info:

Name of the Project: Bridge School at Pinghe, Fujian Province, China

Architect: Li Xiaodong/atelier

Build Aera: 240m2
Building material: Steel, Wood, Concrete.
Cost: RMB650,000

Photographer:Li Xiaodong

ที่มา : http://www.dezeen.com/2009/12/23/bridge-school-at-pinghe-by-li-xiaodong/z