บ้านดิน ชุมชนเก่าแก่มรดกโลกในฟูเจี้ยน 13 - Hakka Houses

บ้านดิน ชุมชนเก่าแก่มรดกโลกในฟูเจี้ยน

จากที่ เราลงบทความเรื่อง Bridge School ที่เป็นการสร้างสะพานให้เป็นโรงเรียน เชื่อมต่อ2ฝั่งคลองและก็เชื่อมต่อวัฒนธรรมต่างยุคสมัยไปพร้อมกัน ในหมู่บ้านห่างไกล ในเมือง ฟูเจี้ยน ประเทศจีน คุณ nattapong.jatupornpimol ได้ให้คำแนะนำต่อเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนี้ อย่างน่าสนใจ ดังนี้ “..มันคือบ้านดิน เป็นของชนชาวแคะ ในบ้านดิน 1 หลังมีมีหลายสิบห้องอาจถึงร้อยห้องแล้วแต่ขนาดของบ้านดิน ในบ้านดิน1หลังก็จะเป็นญาติพี่น้องกัน แซ่เดียวกัน อายุไม่ต่ำกว่า 100 ปีทั้งนั้น..อีกอย่างหนึ่งชาวบ้านที่อยู่อาศัยแถวนี้ในปัจจุบันในอดีตอพยพมาจากที่อื่น แถวบริเวณแม่น้ำฮวงโห เนื่องจากในอดีตเกิดภัยแล้ง แล้วก็มีอุทุกภัย จึงอพยพลงมาทางตอนใต้ของจีน ชาวแคะในภาษาจีนหมายถึงแขกผู้มาเยือน ปัจจุบันตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ คนส่วนใหญ่เลยเรียกว่าชาวแคะ มีภาษา วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ปัจจุบัน กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของโลก…ในประเทศไทยก็มี หรือคนไทยที่เรียกว่าชาวฮักก้า….เล่าไม่หมดครับ ต้องพิมพ์อีกเป็นหน้าๆ สั้นแค่นี้แล้วกันไม่ว่ากัน…” เราก็เลยไปค้นบ้านดินที่ว่านี้ มาให้ดูกันเพิ่มเติม


ชุมชนแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเทือกเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ ของจังหวัดฟูเจี้ยน เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่า Tulou มีชื่อเสียงในเรื่องบ้านที่เป็นรูปทรงวงกลม มีทางเข้าทางเดียวและที่ชั้นล่างจะไม่มีหน้าต่าง มีที่เก็บอาหาร และน้ำ รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียงของตัวเอง
สร้างจากอิฐ หิน แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดิน ผนังบ้านที่ทำจากดินนี้มีความหนาถึง 6ฟุต มีความสูงประมาณตึก 3 – 4ชั้น บ้านบางหลังมีขนาดพื้นที่มากกว่า 430,000 ตารางฟุต แต่ในปัจจุบัน ขนาด 110,000 ตารางฟุต ก็หาดูได้ยากเต็มที บ้านแต่ละหลังมีครอบครัวอยู่รวมกันมากถึง 80 ครอบครัว

ในอดีต ที่ชนเผ่า Hakka ต้องสร้างบ้านในลักษณะนี้ ก็เนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งและสงครามกับจีน เพื่อป้องกันการรุกรานและการขยายดินแดนของจีน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ชาวHakka ไม่เพียงแต่สร้างบ้านที่มีโครงสร้างอันน่ามหัศจรรย์ เพื่อป้องกันครอบครัว และชุมชนของพวกเขาจากผู้รุกรานเท่านั้น แต่มันยังมีความน่าทึ่งในด้านสถาปัตยกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง สำหรับชุมชนเล็กๆ ที่มีทั้งคลังเก็บอาหาร โรงเรือน ที่เลี้ยงสัตว์ วัด คลังเก็บอาวุธ และอีกมากมาย

UNESCO ได้ประกาศให้ บ้านดิน ที่เรียกว่า Tulou “apartments” นี้ เป็นมรดกโลก ตั้งแต่ปี 2008

25550904-112657.jpg

25550904-112707.jpg

25550904-112719.jpg

25550904-112726.jpg

25550904-112732.jpg

25550904-112738.jpg

25550904-112744.jpg

25550904-112752.jpg

25550904-112757.jpg

25550904-112803.jpg

25550904-112809.jpg

25550904-112913.jpg

25550904-112924.jpg

25550904-112931.jpg

ที่มา : http://inhabitat.com/chinese-hakka-houses-form-self-sustaining-communities/hakka-houses-8/