“บ้าน” คำสั้นๆ ที่มีความหมายยิ่งใหญ่ เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต มีความสำคัญ และเชื่อมโยงกับคนทุกคน   “บ้าน” ถือเป็นสถาปัตยกรรม หน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งท่ีเมื่อมีการขยายจํานวน หรือรวมตัวกันของบ้านหลายๆหลัง ก็จะเติบโตเป็นชุมชน และเมือง ที่มีความซับซ้อนข้ึนเรื่อยๆ มีแง่มุมต่างๆให้ศึกษาได้มากมายจนกลายเป็นเนื้อหาน่าสนใจหลากหลายมิติ ในงานสถาปนิก’60 ปีนี้ ระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤษภาคม  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มาดูรายละเอียดกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง

งานสถาปนิก’60 กำหนดเนื้อหางานปีนี้ในหัวข้อ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling ประกอบด้วยนิทรรศการย่อยมากมาย และคับแน่นไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ ชนิดที่ว่า ถ้าตั้งใจเก็บเนื้อหากันจริงๆละก็ อาจจะต้องเดินกันหลายวันเลยทีเดียว ทุกๆนิทรรศการล้วนเชื่อมโยงกับ “บ้าน” โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆคือ บ้าน องค์ประกอบบ้านและพื้นที่นอกบ้าน มาเริ่มต้นกันทีละส่วน เริ่มจากส่วนที่ใหญ่ที่สุด “บ้าน” ก่อนเลย

%name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด

“บ้าน” (Dwelling)

รวมหลากหลายนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่อยู่อาศัยแบบบ้านไทยในอดีต ไปจนถึงที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ที่อยู่อาศัยที่รองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงที่อยู่อาศัยในอนาคต ประกอบไปด้วย

 • นิทรรศการสถาปนิกแห่งแผ่นดิน ประกอบด้วย นิทรรศการ “บ้าน” บ้านในพระราชานิยม (Architect of the land) และ นิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ%name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด
 • นิทรรศการ บ้าน บ้าน จำลอง (BAAN BAAN Mockup)
  %name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด

  นิทรรศการบ้าน บ้านจำลอง

  %name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด

 • นิทรรศการ บ้าน บ้าน ตัวอย่าง (BAAN BAAN Case Study)

  %name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด

  นิทรรศการบ้านตัวอย่าง

 • เปิดประสบการณ์การชมแบบบ้านครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยแบบบ้านต่างๆ หลายร้อยผลงาน ในรูปแบบ “แคตตาล็อกบ้าน 3 มิติ”
 • นิทรรศการ บ้าน บ้าน (Reconsidering Dwelling)
 • นิทรรศการ ARCASIA (Arcasia Social Housing)
 • นิทรรศการ บ้านไทย บ้านใคร (Traditional and Vernacular Thai Dwelling)%name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด
 • นิทรรศการ บ้าน บ้าน รูปเล่าเรื่อง (BAAN BAAN Photo Essay)

%name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด

นำเสนอความหมายของ “บ้าน” “ความเป็นบ้าน” “ที่อยู่อาศัย” ในมุมมองของคนทั่วไปที่เข้าถึงได้ง่าย ผ่านชุดภาพถ่ายจากบุคคลทั่วไป ร่วมกับผลงานของแขกรับเชิญ ทั้งสถาปนิก นักออกแบบ นักวิชาการ ช่างถ่ายภาพ ชาวชุมชน รวมไปถึงบุคคลผู้มีอิทธิพลในแวดวงต่างๆ อาทิ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ และ ‘นิ้วกลม’ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ครีเอทีฟ ผู้กำกับ นักเขียน ในงานนี้ภาพถ่ายต่างๆ น่าจะชวนให้ผู้เข้าชม ได้ขบคิดความหมายของ “บ้าน” ตลอดจนบทบาทของสถาปนิกและสถาปัตยกรรม

 • นิทรรศการศิลปะการก่อสร้าง และเทคโนโลยี (Tectonic and Technology)

มีพื้นที่แสดงนวัตกรรมก่อสร้างสมัยใหม่ เช่น การใช้เทคโนโลยี CAD/ CAM หุ่นยนต์ มาเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้าง พ่นสีอาคารรวมถึงเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้กระบวนการการก่อสร้างและผลิตในรูปแบบ digital fabrication ซึ่งประกอบด้วย 3D scanner และ 3D printer

 • นิทรรศการนิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Student Exhibition)
 • นิทรรศการประกวดแบบเชิงแนวความคิดระดับนานาชาติ (ASA International IDEAS Competition)
 • นิทรรศการรางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ “บ้าน บ้าน” (ASA Emerging Architecture Awards “BAAN BAAN”
 • นิทรรศการสถาปัตยกรรมภูมิภาค
 • นิทรรศการอนุรักษ์ศิลป
 • สถาปัตยกรรมและภาคีเครือข่าย (ASA Conservation & Network)
 • นิทรรศการเออบ้าน เออเบิ้น (URBA(A)N)

%name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด“องค์ประกอบบ้าน (Dwelling elements)”

เราจะได้เห็นผลงานการออกแบบชิ้นส่วนบ้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประตู หน้าต่าง กำแพง บันได โต๊ะ เก้าอี้ ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบจากดีไซน์เนอร์ 12 ท่าน 12 ทีม ซึ่งแต่ละท่านต่างก็มีผลงานโดดเด่น มีความเชี่ยวชาญสาขาที่ต่างกัน โจทย์การออกแบบในปีนี้เป็นการทบทวนองค์ประกอบของบ้าน เป็นการตีความคำว่า “บ้าน” ผ่านชิ้นส่วนต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น โต๊ะเก้าอี้ที่ดัดแปลงจากกี่ทอผ้าสามารถปรับระดับความสูงต่ำของผู้ใช้งานโดยอิงหลักการ universal design หรือ ผลงาน walk through เป็นการนำผนังกั้นห้องและประตูมาใช้ร่วมกัน โดยการใช้วัสดุใหม่ที่ขึงตึงและเรียงกันไปทำให้สามารถแหวกเป็นช่องหน้าต่างและประตูได้

ด้วยความมุ่งหวังว่านิทรรศการนี้จะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ หรือช่วยให้สถาปนิกหรือบุคคลทั่วไป ได้มีไอเดียดีๆ ในการตกแต่งบ้าน และสร้างนวัตกรรมทางความคิดกลับไปถามตรงจุดเริ่มต้นว่าชิ้นส่วนของบ้านแต่ละชิ้นมีหน้าที่อย่างไร และทำหน้าที่สัมพันธ์กับคนได้มากกว่าการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างไร ..น่าสนใจมากๆและท้าทายความคิดสร้างสรรค์มากทีเดียว ..พลาดไม่ได้เลยค่ะ นิทรรศการส่วนนี้ ..องค์ประกอบบ้าน (Dwelling elements)

%name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิดพื้นที่นอกบ้าน (DwellingSurroundings)

นิทรรศการที่แสดงให้เห็นแนวคิด การออกแบบสิ่งที่อยู่รอบๆบ้านเริ่มต้นจากภายในรั้วบ้าน สวน ศาลพระภูมิ ไปจนถึง พื้นที่ชุมชนรอบบ้าน ด้วยแนวคิดเน้นให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์จริง

พื้นที่ในส่วนของนิทรรศการ ถูกออกแบบอย่างดีเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งต่างๆรอบบ้านตัวเอง โดยนิทรรศการนี้ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อให้เพียงความรู้ แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ ให้ผู้ชมงานมีความรู้สึกร่วมด้วย นอกจากจะมีต้นไม้ที่สร้างบรรยากาศสุดร่มรื่นแล้ว ยังมีร้านขายหนังสือพื้นที่พักผ่อนและตลาดเล็กๆที่จำลองขึ้นมาเพื่อเสริมบรรยากาศให้พื้นที่ตรงนั้นคือพื้นที่นอกบ้านจริงๆร้านค้าต่างๆก็ล้วนคัดสรรมาอย่างดี ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยแนวคิดของการทำให้คนได้มาสัมผัสประสบการณ์จริง
อีกหนึ่งความพิเศษของงานนี้ คือ วัสดุต่างๆที่ใช้ในงาน จะถูกนำไปใช้ซ้ำ(re-use) ให้ได้มากที่สุด โต๊ะ เก้าอี้จะนำไปบริจาคให้โรงเรียนที่ขาดแคลน ต้นไม้ที่ใช้จัดแสดงในงาน จะมอบให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้จะมีการแจกต้นกล้าให้กับผู้ที่มาร่วมชมงานอีกด้วย%name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด%name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด

Forum 2017
“บ้าน บ้าน: Reconsidering Dwelling”

อีกหนึ่ง highlight ของงานสถาปนิกทุกๆ ปี ก็คือ การแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์จากสถาปนิกชื่อดังทั่วโลก และในปีนี้ Forum 2017 ภายใต้ธีม ‘บ้าน บ้าน’ จึงเป็นเรื่องของการตั้งคำถามถึงสภาวะความเป็น “บ้าน” หรือ “การอยู่อาศัยในบ้าน” ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะในด้านการออกแบบบ้านพักอาศัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอาคารประเภทอื่นๆ และความเป็นไปได้อื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งมีความน่าสนใจมากๆ ใครสนใจติดตามเรื่องอะไร ของสถาปนิกคนไหน ลองดูกำหนดการด้านล่างนี้ และรีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งกันไว้ก่อนเลยค่ะ เพราะรับเพียง 600 ที่นั่งต่อ session นะคะ

กำหนดการ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

10.30 – 12.00 : David Schafer จาก Studiomake, Thailand
13.30 – 15.00 : Keisuke Maeda จาก Universal Innovative Design Architects (UID), Japan
16.00 – 17.30 : Chelvadurai Anjalendran จาก Anjalendran Studio, Sri Lanka

%name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด

Studiomake : David Schafer

%name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด

Keisuke Masada : UID Architects

%name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด

Chelvadurai Anjalendran : Anjalendran Studio

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560

10.30 – 12.00 : Fabrizio Barozzi & Alberto Veiga จาก Barozzi / Veiga, Spain
13.30 – 15.00 : Max Schwitalla จาก Studio Schwitalla, Germany
16.00 – 17.30 : Shingo Masuda จาก Shingo Masuda and Katsuhisa Otsubo Architects, Japan

%name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด

Estudio Barozzi Veiga : Fabrizio Barozzi & Alberto Veiga

%name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด

Studio Schwitalla : Max Schwitalla

%name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด

Shingo Masuda + Katsuhisa Otsubo Architects : Shingo Masuda

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่เพิ่มขึ้นมาในงานสถาปนิก’60 ปีนี้เป็นครั้งแรก นั่นคือ ASA workshop ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ร่วมกับกลุ่มนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันในแต่ละวัน

ASA workshop 2017

มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมออกแบบ ลงมือทดลอง ค้นหามุมมองใหม่ๆ จากสิ่งของภายในบ้านในชีวิตประจำวัน รวมถึงความเป็นพื้นที่ภายในบ้าน ที่มีความ “บ้านบ้าน” และคุ้นเคย

โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำวัสดุที่เป็นของบ้านๆที่เห็นอยู่ทุกวัน นำมาเป็นวัสดุในการร่วมทำกิจกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ โดยมีนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญ ร่วมนำเสนอเทคนิคและความสนใจในแต่ละพื้นที่ภายในบ้าน ตีความและลงมือสร้างผลงาน (Lifestyle Product) ออกมาในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

%name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด %name ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด

ตารางกิจกรรม

4 พ.ค. 2560 : ATELIER 2+ / SARIN Tgamol Textile Design
งานเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วจะนำมา reuse ให้เกิด product ใหม่
เวลา 10.30 – 14.30 ณ ลานกิจกรรมกลาง

5 พ.ค. 2560 : THIS MEAN THAT
workshop การทำเครื่องรางของขลังส่วนตัว
เวลา 10.30 – 14.30 ณ ลานกิจกรรมกลาง

6 พ.ค. 2560 : o-d-a
ทำของใช้/ของตกแต่งในห้องน้ำจากกิ่งไม้ ด้วยพื้นฐานงานไม้
เวลา 10.30 – 14.30 ณ ลานกิจกรรมกลาง

7 พ.ค. 2560 : THINKK
ขวดพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้วในบ้าน จะถูกนำมาหล่อ (casting) เพื่อทำเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน
เวลา 10.30 – 14.30 ณ ลานกิจกรรมกลาง

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลเดียว หรือเป็นกลุ่มก็เข้าร่วมได้ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย เด็กๆก็ร่วม workshopw ได้เช่นกัน

สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/7rN5Vz
รับจำนวนจำกัดแค่ 15-18 คนต่อ workshop เท่านั้นนะคะ รีบจองเลยค่ะ  หมดเขตลงทะเบียน 24 เมษายน 2560 นี้

งานสถาปนิก’60ไม่เพียงแต่จัดขึ้นเพื่อผู้คนในแวดวงของนักออกแบบหรือสถาปนิกเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไป  ด้วยรูปแบบการจัดงาน และนิทรรศการที่หลากหลาย เต็มไปด้วยองค์ความรู้  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับ “บ้าน”

ทั้งหมดที่เล่ามาเป็นเพียงภาพกว้างๆ และรายละเอียดคร่าวๆ จะให้ได้เนื้อหากันจริงๆคงต้องไปสัมผัสกันด้วยตัวเอง ด้วยประสบการณ์จริง งานดีๆแบบนี้ ปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว ถ้าไม่ไป คงน่าเสียดาย  แล้วพบกัน ที่ งานสถาปนิก’60 วันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

No more articles