ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 13 - Architecture

ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด

 

“บ้าน” คำสั้นๆ ที่มีความหมายยิ่งใหญ่ เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต มีความสำคัญ และเชื่อมโยงกับคนทุกคน   “บ้าน” ถือเป็นสถาปัตยกรรม หน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งท่ีเมื่อมีการขยายจํานวน หรือรวมตัวกันของบ้านหลายๆหลัง ก็จะเติบโตเป็นชุมชน และเมือง ที่มีความซับซ้อนข้ึนเรื่อยๆ มีแง่มุมต่างๆให้ศึกษาได้มากมายจนกลายเป็นเนื้อหาน่าสนใจหลากหลายมิติ ในงานสถาปนิก’60 ปีนี้ ระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤษภาคม  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มาดูรายละเอียดกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง

งานสถาปนิก’60 กำหนดเนื้อหางานปีนี้ในหัวข้อ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling ประกอบด้วยนิทรรศการย่อยมากมาย และคับแน่นไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ ชนิดที่ว่า ถ้าตั้งใจเก็บเนื้อหากันจริงๆละก็ อาจจะต้องเดินกันหลายวันเลยทีเดียว ทุกๆนิทรรศการล้วนเชื่อมโยงกับ “บ้าน” โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆคือ บ้าน องค์ประกอบบ้านและพื้นที่นอกบ้าน มาเริ่มต้นกันทีละส่วน เริ่มจากส่วนที่ใหญ่ที่สุด “บ้าน” ก่อนเลย

ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 14 - Architecture

“บ้าน” (Dwelling)

รวมหลากหลายนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่อยู่อาศัยแบบบ้านไทยในอดีต ไปจนถึงที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ที่อยู่อาศัยที่รองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงที่อยู่อาศัยในอนาคต ประกอบไปด้วย

 • นิทรรศการสถาปนิกแห่งแผ่นดิน ประกอบด้วย นิทรรศการ “บ้าน” บ้านในพระราชานิยม (Architect of the land) และ นิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 15 - Architecture
 • นิทรรศการ บ้าน บ้าน จำลอง (BAAN BAAN Mockup)
  ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 16 - Architecture
  นิทรรศการบ้าน บ้านจำลอง

  ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 17 - Architecture

 • นิทรรศการ บ้าน บ้าน ตัวอย่าง (BAAN BAAN Case Study)

  ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 18 - Architecture
  นิทรรศการบ้านตัวอย่าง
 • เปิดประสบการณ์การชมแบบบ้านครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยแบบบ้านต่างๆ หลายร้อยผลงาน ในรูปแบบ “แคตตาล็อกบ้าน 3 มิติ”
 • นิทรรศการ บ้าน บ้าน (Reconsidering Dwelling)
 • นิทรรศการ ARCASIA (Arcasia Social Housing)
 • นิทรรศการ บ้านไทย บ้านใคร (Traditional and Vernacular Thai Dwelling)ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 19 - Architecture
 • นิทรรศการ บ้าน บ้าน รูปเล่าเรื่อง (BAAN BAAN Photo Essay)

ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 20 - Architecture

นำเสนอความหมายของ “บ้าน” “ความเป็นบ้าน” “ที่อยู่อาศัย” ในมุมมองของคนทั่วไปที่เข้าถึงได้ง่าย ผ่านชุดภาพถ่ายจากบุคคลทั่วไป ร่วมกับผลงานของแขกรับเชิญ ทั้งสถาปนิก นักออกแบบ นักวิชาการ ช่างถ่ายภาพ ชาวชุมชน รวมไปถึงบุคคลผู้มีอิทธิพลในแวดวงต่างๆ อาทิ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ และ ‘นิ้วกลม’ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ครีเอทีฟ ผู้กำกับ นักเขียน ในงานนี้ภาพถ่ายต่างๆ น่าจะชวนให้ผู้เข้าชม ได้ขบคิดความหมายของ “บ้าน” ตลอดจนบทบาทของสถาปนิกและสถาปัตยกรรม

 • นิทรรศการศิลปะการก่อสร้าง และเทคโนโลยี (Tectonic and Technology)

มีพื้นที่แสดงนวัตกรรมก่อสร้างสมัยใหม่ เช่น การใช้เทคโนโลยี CAD/ CAM หุ่นยนต์ มาเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้าง พ่นสีอาคารรวมถึงเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้กระบวนการการก่อสร้างและผลิตในรูปแบบ digital fabrication ซึ่งประกอบด้วย 3D scanner และ 3D printer

 • นิทรรศการนิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Student Exhibition)
 • นิทรรศการประกวดแบบเชิงแนวความคิดระดับนานาชาติ (ASA International IDEAS Competition)
 • นิทรรศการรางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ “บ้าน บ้าน” (ASA Emerging Architecture Awards “BAAN BAAN”
 • นิทรรศการสถาปัตยกรรมภูมิภาค
 • นิทรรศการอนุรักษ์ศิลป
 • สถาปัตยกรรมและภาคีเครือข่าย (ASA Conservation & Network)
 • นิทรรศการเออบ้าน เออเบิ้น (URBA(A)N)

ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 21 - Architecture“องค์ประกอบบ้าน (Dwelling elements)”

เราจะได้เห็นผลงานการออกแบบชิ้นส่วนบ้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประตู หน้าต่าง กำแพง บันได โต๊ะ เก้าอี้ ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบจากดีไซน์เนอร์ 12 ท่าน 12 ทีม ซึ่งแต่ละท่านต่างก็มีผลงานโดดเด่น มีความเชี่ยวชาญสาขาที่ต่างกัน โจทย์การออกแบบในปีนี้เป็นการทบทวนองค์ประกอบของบ้าน เป็นการตีความคำว่า “บ้าน” ผ่านชิ้นส่วนต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น โต๊ะเก้าอี้ที่ดัดแปลงจากกี่ทอผ้าสามารถปรับระดับความสูงต่ำของผู้ใช้งานโดยอิงหลักการ universal design หรือ ผลงาน walk through เป็นการนำผนังกั้นห้องและประตูมาใช้ร่วมกัน โดยการใช้วัสดุใหม่ที่ขึงตึงและเรียงกันไปทำให้สามารถแหวกเป็นช่องหน้าต่างและประตูได้

ด้วยความมุ่งหวังว่านิทรรศการนี้จะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ หรือช่วยให้สถาปนิกหรือบุคคลทั่วไป ได้มีไอเดียดีๆ ในการตกแต่งบ้าน และสร้างนวัตกรรมทางความคิดกลับไปถามตรงจุดเริ่มต้นว่าชิ้นส่วนของบ้านแต่ละชิ้นมีหน้าที่อย่างไร และทำหน้าที่สัมพันธ์กับคนได้มากกว่าการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างไร ..น่าสนใจมากๆและท้าทายความคิดสร้างสรรค์มากทีเดียว ..พลาดไม่ได้เลยค่ะ นิทรรศการส่วนนี้ ..องค์ประกอบบ้าน (Dwelling elements)

ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 22 - Architectureพื้นที่นอกบ้าน (DwellingSurroundings)

นิทรรศการที่แสดงให้เห็นแนวคิด การออกแบบสิ่งที่อยู่รอบๆบ้านเริ่มต้นจากภายในรั้วบ้าน สวน ศาลพระภูมิ ไปจนถึง พื้นที่ชุมชนรอบบ้าน ด้วยแนวคิดเน้นให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์จริง

พื้นที่ในส่วนของนิทรรศการ ถูกออกแบบอย่างดีเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งต่างๆรอบบ้านตัวเอง โดยนิทรรศการนี้ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อให้เพียงความรู้ แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ ให้ผู้ชมงานมีความรู้สึกร่วมด้วย นอกจากจะมีต้นไม้ที่สร้างบรรยากาศสุดร่มรื่นแล้ว ยังมีร้านขายหนังสือพื้นที่พักผ่อนและตลาดเล็กๆที่จำลองขึ้นมาเพื่อเสริมบรรยากาศให้พื้นที่ตรงนั้นคือพื้นที่นอกบ้านจริงๆร้านค้าต่างๆก็ล้วนคัดสรรมาอย่างดี ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยแนวคิดของการทำให้คนได้มาสัมผัสประสบการณ์จริง
อีกหนึ่งความพิเศษของงานนี้ คือ วัสดุต่างๆที่ใช้ในงาน จะถูกนำไปใช้ซ้ำ(re-use) ให้ได้มากที่สุด โต๊ะ เก้าอี้จะนำไปบริจาคให้โรงเรียนที่ขาดแคลน ต้นไม้ที่ใช้จัดแสดงในงาน จะมอบให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้จะมีการแจกต้นกล้าให้กับผู้ที่มาร่วมชมงานอีกด้วยชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 23 - Architectureชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 24 - Architecture

Forum 2017
“บ้าน บ้าน: Reconsidering Dwelling”

อีกหนึ่ง highlight ของงานสถาปนิกทุกๆ ปี ก็คือ การแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์จากสถาปนิกชื่อดังทั่วโลก และในปีนี้ Forum 2017 ภายใต้ธีม ‘บ้าน บ้าน’ จึงเป็นเรื่องของการตั้งคำถามถึงสภาวะความเป็น “บ้าน” หรือ “การอยู่อาศัยในบ้าน” ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะในด้านการออกแบบบ้านพักอาศัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอาคารประเภทอื่นๆ และความเป็นไปได้อื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งมีความน่าสนใจมากๆ ใครสนใจติดตามเรื่องอะไร ของสถาปนิกคนไหน ลองดูกำหนดการด้านล่างนี้ และรีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งกันไว้ก่อนเลยค่ะ เพราะรับเพียง 600 ที่นั่งต่อ session นะคะ

กำหนดการ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

10.30 – 12.00 : David Schafer จาก Studiomake, Thailand
13.30 – 15.00 : Keisuke Maeda จาก Universal Innovative Design Architects (UID), Japan
16.00 – 17.30 : Chelvadurai Anjalendran จาก Anjalendran Studio, Sri Lanka

ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 25 - Architecture
Studiomake : David Schafer
ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 26 - Architecture
Keisuke Masada : UID Architects
ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 27 - Architecture
Chelvadurai Anjalendran : Anjalendran Studio

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560

10.30 – 12.00 : Fabrizio Barozzi & Alberto Veiga จาก Barozzi / Veiga, Spain
13.30 – 15.00 : Max Schwitalla จาก Studio Schwitalla, Germany
16.00 – 17.30 : Shingo Masuda จาก Shingo Masuda and Katsuhisa Otsubo Architects, Japan

ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 28 - Architecture
Estudio Barozzi Veiga : Fabrizio Barozzi & Alberto Veiga
ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 29 - Architecture
Studio Schwitalla : Max Schwitalla
ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 30 - Architecture
Shingo Masuda + Katsuhisa Otsubo Architects : Shingo Masuda

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่เพิ่มขึ้นมาในงานสถาปนิก’60 ปีนี้เป็นครั้งแรก นั่นคือ ASA workshop ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ร่วมกับกลุ่มนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันในแต่ละวัน

ASA workshop 2017

มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมออกแบบ ลงมือทดลอง ค้นหามุมมองใหม่ๆ จากสิ่งของภายในบ้านในชีวิตประจำวัน รวมถึงความเป็นพื้นที่ภายในบ้าน ที่มีความ “บ้านบ้าน” และคุ้นเคย

โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำวัสดุที่เป็นของบ้านๆที่เห็นอยู่ทุกวัน นำมาเป็นวัสดุในการร่วมทำกิจกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ โดยมีนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญ ร่วมนำเสนอเทคนิคและความสนใจในแต่ละพื้นที่ภายในบ้าน ตีความและลงมือสร้างผลงาน (Lifestyle Product) ออกมาในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 31 - Architecture ชวนเที่ยวงานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน” ที่ไม่บ้านอย่างที่คิด 32 - Architecture

ตารางกิจกรรม

4 พ.ค. 2560 : ATELIER 2+ / SARIN Tgamol Textile Design
งานเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วจะนำมา reuse ให้เกิด product ใหม่
เวลา 10.30 – 14.30 ณ ลานกิจกรรมกลาง

5 พ.ค. 2560 : THIS MEAN THAT
workshop การทำเครื่องรางของขลังส่วนตัว
เวลา 10.30 – 14.30 ณ ลานกิจกรรมกลาง

6 พ.ค. 2560 : o-d-a
ทำของใช้/ของตกแต่งในห้องน้ำจากกิ่งไม้ ด้วยพื้นฐานงานไม้
เวลา 10.30 – 14.30 ณ ลานกิจกรรมกลาง

7 พ.ค. 2560 : THINKK
ขวดพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้วในบ้าน จะถูกนำมาหล่อ (casting) เพื่อทำเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน
เวลา 10.30 – 14.30 ณ ลานกิจกรรมกลาง

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลเดียว หรือเป็นกลุ่มก็เข้าร่วมได้ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย เด็กๆก็ร่วม workshopw ได้เช่นกัน

สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/7rN5Vz
รับจำนวนจำกัดแค่ 15-18 คนต่อ workshop เท่านั้นนะคะ รีบจองเลยค่ะ  หมดเขตลงทะเบียน 24 เมษายน 2560 นี้

งานสถาปนิก’60ไม่เพียงแต่จัดขึ้นเพื่อผู้คนในแวดวงของนักออกแบบหรือสถาปนิกเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไป  ด้วยรูปแบบการจัดงาน และนิทรรศการที่หลากหลาย เต็มไปด้วยองค์ความรู้  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับ “บ้าน”

ทั้งหมดที่เล่ามาเป็นเพียงภาพกว้างๆ และรายละเอียดคร่าวๆ จะให้ได้เนื้อหากันจริงๆคงต้องไปสัมผัสกันด้วยตัวเอง ด้วยประสบการณ์จริง งานดีๆแบบนี้ ปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว ถ้าไม่ไป คงน่าเสียดาย  แล้วพบกัน ที่ งานสถาปนิก’60 วันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า