Water Supplier Bördy ช่วยรดน้ำต้นไม้ 13 -

Water Supplier Bördy ช่วยรดน้ำต้นไม้

ใครที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากผลูกต้นไม้เพิ่มความสดชื่น แต่ก็ไม่กล้าเพราะเป็นห่วงต้นไม้น้อยๆ ว่าจะมีใครมารดน้ำต้นไม้ให้เรารึป่าว มันจะตายมั๊ยน๊า แต่ลองมาดูงานออกแบบเก๋ๆ ชิ้นนี้ก่อนดีกว่า อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยก็เป็นได้ Water Supplier Bördy


Water Supplier Bördy เป็นอุปกรณ์ในการรดน้ำต้นไม้เพียงแค่เติมน้ำลงไปในปากนกแล้วจากนั้นน้ำจะค่อยๆซึมผ่านดินลงไป ง่ายๆแค่นี้กับคุณสมบัติทั้ง 3 saves over watering, stores and supplies water for up to 4 days, cute bird desig

Water Supplier Bördy ช่วยรดน้ำต้นไม้ 14 - Water Supplier Bördy ช่วยรดน้ำต้นไม้ 15 - Water Supplier Bördy ช่วยรดน้ำต้นไม้ 16 - Water Supplier Bördy ช่วยรดน้ำต้นไม้ 17 - Water Supplier Bördy ช่วยรดน้ำต้นไม้ 18 -

Water Supplier Bördy มีด้วยกันถึงสองขนาดให้เลือกสำหรับต้นไม้ขนาดเล็กและใหญ่ (ในปริมาณความจุที่แตกต่างกัน)

source: http://www.design-3000.de