Villa Nyberg บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำความร้อนมาใช้ใหม่ 13 - Villa Nyberg

Villa Nyberg บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำความร้อนมาใช้ใหม่

งานออกแบบที่ดีควรจะอยู่ได้นาน และ Kjellgren Kaminsky จากเมือง Goteborg ก็มีความเลิศในเรื่องศิลปะ บ้านพักผลงานหลังล่าสุด Villa Nyberg ในเมือง Borlange ตอนกลางของสวีเดนก็เป็นการผสมผสานอันงดงามของไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างวิเศษ


โดยการสร้างขึ้นตามแนวทางแห่งความยั่งยืนที่สถาปนิกรุ่นเก่าได้ค้นพบไว้และผลงานออกแบบ Aritum House เมื่อปี 2009 ที่ไม่มีโอกาสได้สร้าง Villa Nyberg สร้างขึ้นตามมาตรฐานของ Passive House ในเรื่องการประหยัดพลังงาน ซึ่งหมายความว่าบ้านหลังนี้มีฉนวนกั้นความร้อนและนำความร้อนมาใช้ใหม่ได้

ด้วยขั้นตอนก่อนการก่อสร้างที่มุ่งให้การก่อสร้างเกิดประสิทธิภาพ บ้านหลังนี้มีทั้งแผ่นโซลาร์และวัสดุที่มีความคงทน แผงผังบ้านรูปวงกลมเป็นรูปทรงที่ดีที่สุดในการักษาอุณหภูมิภายใน และเอื้อต่อการสร้างครัวและพื้นที่นั่งเล่นแบบเปิดโล่ง ด้วยที่ตั้งริมทะเลสาบท่ามกลางป่าสน Villa Nyberg ยังออกแบบให้เข้ากับสภาพโดยรอบ อีกทั้งยังหันหน้าออกสู่พื้นน้ำ ขณะที่ห้องส่วนตัวออกแบบให้มีหน้าต่างบานเล็ก ซึ่งมองออกไปแลเห็นป่าอันร่มรื่น Villa Nyberg บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำความร้อนมาใช้ใหม่ 14 - Villa Nyberg

Villa Nyberg บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำความร้อนมาใช้ใหม่ 15 - Villa Nyberg

Villa Nyberg บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำความร้อนมาใช้ใหม่ 16 - Villa Nyberg

Villa Nyberg บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำความร้อนมาใช้ใหม่ 17 - Villa Nyberg

Villa Nyberg บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำความร้อนมาใช้ใหม่ 18 - Villa Nyberg

Villa Nyberg บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำความร้อนมาใช้ใหม่ 19 - Villa NybergVilla Nyberg บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำความร้อนมาใช้ใหม่ 20 - Villa NybergVilla Nyberg บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำความร้อนมาใช้ใหม่ 21 - Villa Nyberg