"Urbanite Project" Health Food Challenge ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสในการรับประทานอาหารที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน 13 - อาหาร

“Urbanite Project” Health Food Challenge ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสในการรับประทานอาหารที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน

จากปี 2007 ความตั้งใจของ “เอเบิร์นไนท์ ” Urbanite คือการริเริ่มโครงการที่กระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวด้วยนวัตกรรมและความสามารถเฉพาะทางของคนในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมทุกแขนงของทักษะอาชีพ เชื่อมโยงดนตรี ศิลปะ วรรณกรรมเข้าไป สู่วิทยาศาสตร์ นโยบายสาธารณะ และการศึกษา เพื่อเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาพื้นที่บัลติมอร์ รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยทุกคนอย่างสูงสุด"Urbanite Project" Health Food Challenge ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสในการรับประทานอาหารที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน 14 - อาหารจากปรากฏการณ์ “ทะเลทรายอาหาร (Food Deserts) ” หรือภาวะที่ชุมชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ไม่สามรถผลิตอาหารสดใหม่ และมีอุปสรรคเรื่องระบบการขนส่งไม่ทั่วถึง คำนิยายที่ระบุโดย Johns Hopkins Center for a Livable Future (CLF)ส่งผลให้เอเบิร์นไนท์เลือกที่จะผลักดันกิจกรรมส่งเสริมด้านอาหารและสุขภาพให้เป็นโครงการประจำปี เพื่อให้บัลติมอร์หลุดจากหนึ่งในเมืองที่ได้รับสมญานามว่าทะเลทรายอาหารนี้"Urbanite Project" Health Food Challenge ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสในการรับประทานอาหารที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน 15 - อาหารโครงการ “Urbanite 2012:Health Food Challenge” จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบคำถามสำคัญเพียงคำถามเดียวว่า “เราจะสามารถช่วยเหลือให้ผู้คนอาศัยในบัลติมอร์มีสุขภาพดีขึ้นได้อย่างไร” โดยได้รัยการสนับสนุนจากสำนักอนามัยแห่งบัลติมอร์ กระทรวงเกษตรแห่งรัฐแมรีแลนด์ และมหาวิทยาลัยสแตรทฟอร์ด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อาศัยในเมืองนี้ ให้สามารถเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้มาก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้"Urbanite Project" Health Food Challenge ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสในการรับประทานอาหารที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน 16 - อาหาร"Urbanite Project" Health Food Challenge ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสในการรับประทานอาหารที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน 17 - อาหารUrbanite ได้เข้ามาช่วยเหลือให้ผู้อาศัยในบัลติมอร์ได้รับวัตถุดิบเพื่อการผลิตอาหารแต่ละมื้อที่ดีต่อสุขภาพอย่างครบกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็น “Real Food Farm” การทำสวนผักในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างลานจอดรถร้าง ก่อนจะส่งต่อผลิตไปยังโครงการ  “Food Truck”ที่นำรถมาบรรทุกอาหารสดจากฟาร์มอย่างผักผลไม้ปลอดสารพิษแล้วเข้าไปส่งตามตลาดนัดทุกวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ยังมีจุดจอดขายตามโรงเรียนเพื่อเป็นทางออกสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีเวลาไปจ่ายตลาด หรือส่งตรงถึงหน้าบ้านตามรายการสั่งทุกวันพุธและศุกร์ และ  “Baltimarket” ซุปเปอร์มาเก็ตแบบดิลิเวอรี่ ที่ใช้ระบบสั่งซื้อแบบออนไลน์โดยอาศัยความร่วมมือจากห้องสมุดชุมชมหรือโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ โดยราคาสินค้าเป็นราคาเท่ากัยที่ขายหน้าร้าน ไม่มีบวกค่าขนส่งเพิ่มเติม และยังเลือกจ่ายได้ทั้งเงินสด และบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต"Urbanite Project" Health Food Challenge ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสในการรับประทานอาหารที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน 18 - อาหาร


โครงการ “Urbanite 2012:Health Food Challenge” คืออีกหนึ่งโครงการตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการได้รับประทานอาหาที่ดี มีความสดใหม่ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพนั้น คือความจำเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ และยังเป็นการป้องกันให้ผู้คนห่างไกลจากโรคร้ายที่มีต้นตอมาจากภาวะทุพโภชนาการ โดยไม่คำนึงถึงเรื่องความห่างไกลหรือรายได้ แต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสในการรับประทานอาหารที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน  สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://urbaniteproject.com/ ขอบคุณข้อมูลจาก Creative Thailand Magazine