fbpx

Tunnel of Green.. Tunnel of Love …a natural passageway for trains and lovers

อุโมงค์สีเขียวทีีเกิดจากต้นไม้แห่งนี้ ดูเหมือนภาพความฝัน แต่ก็เป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงในป่าลึกอของยูเครน อยู่ใกล้ๆกับเมือง Kleven มันเป็นอุโมงค์สีเขียวที่เกิดจากธรรมชาติ ในเส้นทางรถไฟ ที่ขนส่งไม้ไปยังโรงงานในเมือง มีระยะทางยาว 1.8 ไมล์ เป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือใช้กันเท่าไร ในยุโรปตะวันออก แต่กลับเป็นจุดที่ได้รับความนิยมในฐานะที่เป็นจุดที่ดูสุดแสนจะโรแมนติก จนมีคำเรียกกันว่า‘Tunnel of Love’ เป็นสถานที่ให้คำมั่นสัญญาของคนรักกัน มันกลายเป็นที่ที่คนรักมาอธิษฐานร่วมกัน ว่ากันว่า ถ้าคู่รักมีความจริงใจต่อความรักของพวกเขา ความปรารถนาก็จะกลายเป็นความจริง…
อุโมงค์สีเขียวแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเมื่อเราปล่อยให้ธรรมชาติเติบโตและดูแลตัวมันเอง โดยไม่ต้องมีมือมนุษย์เข้าไปจัดแต่ง หรือเพิ่มเสริมใดๆ มันออกมาดูสวยงามชวนฝัน เป็นธรรมชาติอย่่างที่คนเราก็คาดไม่ถึง อุโมงค์แห่งนี้เกิดจาก การเดินรถผ่านแนวต้นไม้เป็นระยะเวลานานหลายปี โดยขบวนรถไฟได้วิ่งผ่านไปกลับทุกวันวันละ 3 เที่ยว จนทำให้ต้นไม้ฟอร์มรูปร่่างขึ้นมาเป็นอุโมงค์ โดยมีเส้นทางรถไฟอยู่ภายใน
ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเยือนยูเครนก็อย่าลืมหาโอกาสแวะไปสัมผัสและฝากคำอธิษฐานไว้ที่อุโมงค์แห่งนี้ด้วยนะคะ

Via Pijama Surf

Read more: Ukraine’s Leafy Green ‘Tunnel of Love’ is a Passageway for Trains and Lovers | Inhabitat – Sustainable Design Innovation, Eco Architecture, Green Building

25550926 235751 อุโมงค์สีเขียว.. อุโมงค์แห่งรัก.. เส้นทางในธรรมชาติสำหรับรถไฟ และคนรักกัน..ที่สุดแสนโรแมนติก

25550926 235806 อุโมงค์สีเขียว.. อุโมงค์แห่งรัก.. เส้นทางในธรรมชาติสำหรับรถไฟ และคนรักกัน..ที่สุดแสนโรแมนติก

25550926 235814 อุโมงค์สีเขียว.. อุโมงค์แห่งรัก.. เส้นทางในธรรมชาติสำหรับรถไฟ และคนรักกัน..ที่สุดแสนโรแมนติก

25550926 235820 อุโมงค์สีเขียว.. อุโมงค์แห่งรัก.. เส้นทางในธรรมชาติสำหรับรถไฟ และคนรักกัน..ที่สุดแสนโรแมนติก

25550926 235829 อุโมงค์สีเขียว.. อุโมงค์แห่งรัก.. เส้นทางในธรรมชาติสำหรับรถไฟ และคนรักกัน..ที่สุดแสนโรแมนติก

25550926 235836 อุโมงค์สีเขียว.. อุโมงค์แห่งรัก.. เส้นทางในธรรมชาติสำหรับรถไฟ และคนรักกัน..ที่สุดแสนโรแมนติก

25550926 235844 อุโมงค์สีเขียว.. อุโมงค์แห่งรัก.. เส้นทางในธรรมชาติสำหรับรถไฟ และคนรักกัน..ที่สุดแสนโรแมนติก

 

25550927 165825 อุโมงค์สีเขียว.. อุโมงค์แห่งรัก.. เส้นทางในธรรมชาติสำหรับรถไฟ และคนรักกัน..ที่สุดแสนโรแมนติก

 

25550927 165736 อุโมงค์สีเขียว.. อุโมงค์แห่งรัก.. เส้นทางในธรรมชาติสำหรับรถไฟ และคนรักกัน..ที่สุดแสนโรแมนติก

 

No more articles