สิงคโปร์ ทำสวนผักแนวตั้งเพื่อการค้าเป็นครั้งแรกในโลก 13 - vertical farm

สิงคโปร์ ทำสวนผักแนวตั้งเพื่อการค้าเป็นครั้งแรกในโลก

The world’s first commercial vertical farm! Built by Sky Greens Farms


ประเทศเล็กๆ และหนาแน่นอย่างสิงคโปร์ พื้นที่ที่จะเพาะปลูกก็มีจำกัด ทำให้ต้องนำเข้าทั้งอาหารและน้ำ รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่าง ทรัพยากรสำคัญของสิงคโปร์มีเพียงอย่างเดียวก็คือประชากรที่มีคุณภาพ จึงไม่แปลก ที่สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่มีการทำการเพาะปลูกแบบแนวตั้งในเชิงการค้าเป็นประเทศแรกในโลก (the world’s first commercial vertical farm) โดยใช้โครงสร้างเหล็กในการเพาะปลูกในแนวตั้ง ซึ่งจะให้ผลผลิตผักสด เลี้ยงดูคนภายในประเทศได้ถึงวันละ 1,000 กก.ต่อวัน ลดการพึ่งพาการนำเข้าพืชผักต่างๆได้อย่างมาก โครงการสวนผักแนวตั้งแห่งนี้ เป็นผลงานของ Sky Greens Farms

สิงคโปร์ ทำสวนผักแนวตั้งเพื่อการค้าเป็นครั้งแรกในโลก 14 - vertical farm

สิงคโปร์ ทำสวนผักแนวตั้งเพื่อการค้าเป็นครั้งแรกในโลก 15 - vertical farm

สิงคโปร์ ทำสวนผักแนวตั้งเพื่อการค้าเป็นครั้งแรกในโลก 16 - vertical farm

สิงคโปร์ ทำสวนผักแนวตั้งเพื่อการค้าเป็นครั้งแรกในโลก 17 - vertical farm

Read more: The World’s First Commercial Vertical Farm Opens in Singapore | Inhabitat – Sustainable Design Innovation, Eco Architecture, Green Building