สร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านด้วยวิธีง่ายๆโดยใช้โคมไฟพลังธรรมชาติ Grass Lamp โคมไฟที่สามารถปลูกต้นไม้ได้จริงทำมาจากพลาสติกพีวีซีขนาดเบา ออกแบบให้สามารถปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ซึ่งเป็นการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน แต่ปลูกต้นไม้ในสารละลายที่ประกอบด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นในการเจริญเติบโต http://markovuckovic.com/index.php?id=5 และขอบคุณข้อมูลจาก Room Magazin

lazy placeholder โคมไฟพลังธรรมชาติ The Grass Lamp by Marko Vuckovic lazy placeholder โคมไฟพลังธรรมชาติ The Grass Lamp by Marko Vuckovic lazy placeholder โคมไฟพลังธรรมชาติ The Grass Lamp by Marko Vuckovic lazy placeholder โคมไฟพลังธรรมชาติ The Grass Lamp by Marko Vuckovic lazy placeholder โคมไฟพลังธรรมชาติ The Grass Lamp by Marko Vuckovic lazy placeholder โคมไฟพลังธรรมชาติ The Grass Lamp by Marko Vuckovic lazy placeholder โคมไฟพลังธรรมชาติ The Grass Lamp by Marko Vuckovic

No more articles