เป็นที่น่ายินดี ที่มีผู้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ล่าสุดเทศบาลเมอร์ตันทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่เริ่มมีการใ้ช้ถังขยะ Solar Bin ถีงบีบอัดขยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่จุขยะได้มากกว่าถังขยะทั่วไป 8 เท่า เนื่องจากมีความสามารถในการบีบอัดขยะได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลได้่ทำการเช่าเป็นจำนวน 30 ใบกับบริษัท Kyron Energy & Power โดยใช้ระยะเวลาทดลอง 1 ปี ซึ่งถึงจะมีอัตราค่าเช่าที่สูงถึงใบละ 1,000 ปอนด์ต่อปี แต่เมื่อคำณวนแล้วก็ถือว่าคุ้มค่า เพราะสามารถประหยัดค่าน้ำมันรถเก็บขยะและค่าจ้างพนักงานได้ถึง 70% เลยทีเดียว

59586282 hayleybin Solar Bin บีบอัดขยะ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

tramore1 lrg Solar Bin บีบอัดขยะ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Solar Powered Rubbish Bins Solar Bin บีบอัดขยะ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

bins larne1 lrg Solar Bin บีบอัดขยะ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

5618797833 c8198dacb4 z Solar Bin บีบอัดขยะ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

5618797389 ee0d9ec4ba z Solar Bin บีบอัดขยะ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

5619387192 a42648b131 z Solar Bin บีบอัดขยะ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

No more articles