ความสวยที่สร้างได้ด้วยธรรมชาติ Natural Finish 13 - Natural Finish

ความสวยที่สร้างได้ด้วยธรรมชาติ Natural Finish

ความสวยงามของธรรมชาติไม่เคยจืดจาง ธรรมชาติสร้างสรรค์ผลงานในตัวมันเองได้อย่างลงตัว ทั้งลวดลาย สี ล้วนแล้วแต่เป็นไปตามสภาพของตัวธรรมชาติเอง ดั่งเช่นแจกันเซรามิกที่เห็น การเกาะของมอสสีเขียวบนแจกันเกิดจากธรรมชาติที่มนุษย์เป็นผู้นำมาใช้ เพียงแค่ไอเดียเล็กๆที่มาจากฝีมือธรรมชาติได้ก่อให้เกิดผลงานอันน่ามหัศจรรย์  โลกของธรรมชาติยังมีอะไรอีกมากมายที่รอการนำไปสร้างสรรค์อยู่


 

ใครว่าศิลปะ สร้างขึ้นด้วยมนุษย์เท่านั้น จริง ๆ แล้วศิลปะคือการจดจำสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว เติมแต่งจินตนาการ และจิตวินญาณเข้าไป จนเกิดเป็นผลงานที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ ที่มา http://www.martinazua.com