เทคโนโลยีในปัจจุบันที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และมีรถรุ่นใหม่ๆออกมาให้เห็นล้วนแล้วนแต่เป็นรถที่ต่างอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานของโลก ถ้าเราคิดในทางกลับกันแทนที่จะมุ่งเน้นคิดค้นรถ แต่มาพัฒนาท้องถนนให้เป็นถนนที่อนุรักษ์พลังงานด้วยเช่นกัน อย่างงาน prototype ของ Studio roosegaarde + Heijmans ประเทศเนเธอร์แลนด์

Studio roosegaarde + Heijmans พวกเขาคิดว่าแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมการผลิตรถยนต์ แต่ลองหันมามองถนนที่รถใช้วิ่งดีกว่ามั๊ย เป็น concept กึ่งผลงาน prototype ที่พวกเขาจะใช้กับถนน highway ในปี 2013 011 425x269 intelligent interactive highway

ระบบที่สามารถทำให้ถนนเป็นมากกว่าท้องถนน เช่น ‘glow-in-the-dark road’ ถนนที่ใช้สี  glow in the dark ที่ให้พลังงานเรืองแสงได้ถึง 10 ชม. , ‘dynamic paints’ สีเพ้นท์บนถนนที่บอกอุณหภูมิ, ‘interactive lights’, ไฟส่องสว่างของถนนทำงานตาม sensor
‘induction priority lanes’ ช่องทางสำหรับชาร์จพลังงานให้กับรถยนต์ and ‘wind lights’. เป็นต้น021 425x269 intelligent interactive highway03 425x269 intelligent interactive highway04 425x269 intelligent interactive highway05 425x269 intelligent interactive highway

source : http://www.heijmans.nl

No more articles