intelligent interactive highway 13 -

intelligent interactive highway

เทคโนโลยีในปัจจุบันที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และมีรถรุ่นใหม่ๆออกมาให้เห็นล้วนแล้วนแต่เป็นรถที่ต่างอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานของโลก ถ้าเราคิดในทางกลับกันแทนที่จะมุ่งเน้นคิดค้นรถ แต่มาพัฒนาท้องถนนให้เป็นถนนที่อนุรักษ์พลังงานด้วยเช่นกัน อย่างงาน prototype ของ Studio roosegaarde + Heijmans ประเทศเนเธอร์แลนด์


Studio roosegaarde + Heijmans พวกเขาคิดว่าแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมการผลิตรถยนต์ แต่ลองหันมามองถนนที่รถใช้วิ่งดีกว่ามั๊ย เป็น concept กึ่งผลงาน prototype ที่พวกเขาจะใช้กับถนน highway ในปี 2013 intelligent interactive highway 14 -

ระบบที่สามารถทำให้ถนนเป็นมากกว่าท้องถนน เช่น ‘glow-in-the-dark road’ ถนนที่ใช้สี  glow in the dark ที่ให้พลังงานเรืองแสงได้ถึง 10 ชม. , ‘dynamic paints’ สีเพ้นท์บนถนนที่บอกอุณหภูมิ, ‘interactive lights’, ไฟส่องสว่างของถนนทำงานตาม sensor
‘induction priority lanes’ ช่องทางสำหรับชาร์จพลังงานให้กับรถยนต์ and ‘wind lights’. เป็นต้นintelligent interactive highway 15 -intelligent interactive highway 16 -intelligent interactive highway 17 -intelligent interactive highway 18 -

source : http://www.heijmans.nl