Ikea Space10 แสดงให้เห็นถึงทางเลือกของการอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยสร้างโดมศาลาขนาดใหญ่สาธิตการเติบโตของ microalgae พืชที่พวกเขาชื่อว่าเป็นหนทางแห่งการแก้ปัญหาของโลกเราได้

%name IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต

Space10 เป็นศูนย์วิจัยและพื้นที่จัดงานนิทรรศการก่อตั้งโดยบริษัทเฟอร์นิเจอร์ชื่อดัง IKEA ตั้งอยู่ที่โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เป็นสถานที่ทดลองผลิตภัณฑ์ต้นแบบ วิจัย คิดค้น และออกแบบวิถีการใช้ชีวิตเพื่อค้นหาทางที่จะทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

ในตอนนี้ Space10 กำลังคิดค้นเกี่ยวกับอนาคตแห่งอาหารและหาทางเพื่อที่จะพัฒนาระบบอาหาร จากการวิจัยเกี่ยวกับ microalgae หรือ สาหร่ายขนาดเล็ก

%name IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต

Microalgae

microalgae อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุและโปรตีน microalgae บางชนิดที่เคยได้ยินกันบ่อยๆ มนุษย์เราและสัตว์สามารถบริโภคได้ เช่น สาหร่ายสไปรูลินา มีเบต้าแคโรทีนมากกว่าแครอท มีคลอโรฟิลด์มากกว่าต้นอ่อนข้าวสาลี มีธาตุเหล็กสูงกว่าผักโขม 50 เท่า และมีโปรตีนมากกว่าเนื้อสัตว์ 2 เท่า ซึ่งอาจนำมาใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร หรือ แทนโปรตีนจากถั่วเหลืองที่ต้องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เพราะการปลูกถั่วเหลืองต้องกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง นั่นหมายถึงการเสียพื้นที่ป่าไปด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ microalgae ยังช่วยปรับสมดุลสภาพอากาศและลดก๊าซเรือนกระจกต่างสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน เพราะ microalgae เป็นพืชที่เติบโตสามารถสร้างอาหารเองได้โดยการสังเคราะห์แสงด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเปลี่ยนเป็นออกซิเจนได้เหมือนต้นไม้ ที่โดนเด่นคือ microalgae เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่ไหนก็ได้ทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม หรือ น้ำเน่าเสีย

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ Space10 จึงเชื่อว่า microalgae จะเป็นหนทางแห่งการแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของโลกเราได้ ตั้งแต่ปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหาร ปัญหาระบบอาหารจนถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ นำมาซึ่งการสร้าง The Algae Dome

03 750x1000 IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต

The Algae Dome

The Algae Dome

IKEA Space10 ได้ร่วมมือกับสถาปนิกถึง 3 คน Aleksander Wadas, Wafal Wroblewski, Anna Stempniewicz และวิศวกรชีวการแพทย์ Keenan Pinto ออกแบบและสร้างโดมมีลักษณะเป็นไม้โครงสร้างสูง 3.20 เมตร พาดผ่านรอบๆ ด้วยหลอดทองแดงสำหรับใส่น้ำเลี้ยงและให้ microalgae ไหลผ่านไปได้ โดยตั้งชื่อโดมนี้ว่า “The Algae Dome” แม้จะเป็นโดมสาธิตการเติบโตของ microalgae แต่ยังคงฟังก์ชันเป็นที่นั่งพักผ่อนภายในโดมได้

04 750x501 IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต

The Algae Dome สามารถเข้าไปพักผ่อนในได้จริง

%name IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต

The Algae Dome ในยามค่ำคืน

The Algae Dome ตั้งแสดงที่ CHART Art Fair ที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก ด้วยเวลา 3 วัน The Algae Dome ผลิต microalgae ได้มากถึง 450 ลิตร และได้ถูกนำมาประยุกต์เป็นวัตถุดิบทำอาหาร Algae Chip หนึ่งในอาหารที่ทำจาก microalgae ซึ่งคิดค้นโดยเซฟ Simon Perez ของ Space10 ให้ผู้เข้าชม The Algae Dome ได้ลองชิมรสของอาหารแห่งอนาคต

06 750x501 IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต

ผลผลิตของ Microalgae 450 ลิตร

07 750x501 IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต

แปลรูป microalgae เป็นอาหาร Algae chip

08 750x501 IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต

แปลรูป microalgae เป็นอาหาร Algae chip

การสร้าง The Algae Dome ของ Space10 จึงเป็นเหมือนการสร้างตระหนักรู้ให้ผู้เข้าชมรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของทางเลือกใหม่ๆ ที่จะประยุกต์ที่อาคาร อยู่อาศัยหรือสถานที่ต่าง ๆ นำมาใช้ในการเติบโตของ microalgae เพื่อนำผลผลิตของ microalgae มาใช้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งอากาศสร้างอากาศบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันเพื่อการอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งมีบางประเทศได้นำวิทยาการลักษณะนี้ไปใช้บางแล้ว เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีการทำ Algae Farm ติดตั้งที่เลี้ยง microalgae ไว้บริเวณทางด่วนเพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์ เป็นต้น เป็นการรวมกันของวิทยาศาสตร์และการออกแบบที่น่าสนใจ ไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจเห็นการติดตั้งอุปกรณ์เลี้ยง microalgae กันมากขึ้นตามสถานที่ต่าง

. . .

Source:
Designboom/ Space10 (Medium)
Photos by Niklas Adrian Vindelev courtesy of Space10

No more articles