IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต 13 - IKEA (อิเกีย)
The Algae Dome สามารถเข้าไปพักผ่อนในได้จริง

IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต

Ikea Space10 แสดงให้เห็นถึงทางเลือกของการอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยสร้างโดมศาลาขนาดใหญ่สาธิตการเติบโตของ microalgae พืชที่พวกเขาชื่อว่าเป็นหนทางแห่งการแก้ปัญหาของโลกเราได้


IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต 14 - IKEA (อิเกีย)

Space10 เป็นศูนย์วิจัยและพื้นที่จัดงานนิทรรศการก่อตั้งโดยบริษัทเฟอร์นิเจอร์ชื่อดัง IKEA ตั้งอยู่ที่โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เป็นสถานที่ทดลองผลิตภัณฑ์ต้นแบบ วิจัย คิดค้น และออกแบบวิถีการใช้ชีวิตเพื่อค้นหาทางที่จะทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

ในตอนนี้ Space10 กำลังคิดค้นเกี่ยวกับอนาคตแห่งอาหารและหาทางเพื่อที่จะพัฒนาระบบอาหาร จากการวิจัยเกี่ยวกับ microalgae หรือ สาหร่ายขนาดเล็ก

IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต 15 - IKEA (อิเกีย)

Microalgae

microalgae อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุและโปรตีน microalgae บางชนิดที่เคยได้ยินกันบ่อยๆ มนุษย์เราและสัตว์สามารถบริโภคได้ เช่น สาหร่ายสไปรูลินา มีเบต้าแคโรทีนมากกว่าแครอท มีคลอโรฟิลด์มากกว่าต้นอ่อนข้าวสาลี มีธาตุเหล็กสูงกว่าผักโขม 50 เท่า และมีโปรตีนมากกว่าเนื้อสัตว์ 2 เท่า ซึ่งอาจนำมาใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร หรือ แทนโปรตีนจากถั่วเหลืองที่ต้องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เพราะการปลูกถั่วเหลืองต้องกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง นั่นหมายถึงการเสียพื้นที่ป่าไปด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ microalgae ยังช่วยปรับสมดุลสภาพอากาศและลดก๊าซเรือนกระจกต่างสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน เพราะ microalgae เป็นพืชที่เติบโตสามารถสร้างอาหารเองได้โดยการสังเคราะห์แสงด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเปลี่ยนเป็นออกซิเจนได้เหมือนต้นไม้ ที่โดนเด่นคือ microalgae เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่ไหนก็ได้ทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม หรือ น้ำเน่าเสีย

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ Space10 จึงเชื่อว่า microalgae จะเป็นหนทางแห่งการแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของโลกเราได้ ตั้งแต่ปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหาร ปัญหาระบบอาหารจนถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ นำมาซึ่งการสร้าง The Algae Dome

IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต 16 - IKEA (อิเกีย)
The Algae Dome

The Algae Dome

IKEA Space10 ได้ร่วมมือกับสถาปนิกถึง 3 คน Aleksander Wadas, Wafal Wroblewski, Anna Stempniewicz และวิศวกรชีวการแพทย์ Keenan Pinto ออกแบบและสร้างโดมมีลักษณะเป็นไม้โครงสร้างสูง 3.20 เมตร พาดผ่านรอบๆ ด้วยหลอดทองแดงสำหรับใส่น้ำเลี้ยงและให้ microalgae ไหลผ่านไปได้ โดยตั้งชื่อโดมนี้ว่า “The Algae Dome” แม้จะเป็นโดมสาธิตการเติบโตของ microalgae แต่ยังคงฟังก์ชันเป็นที่นั่งพักผ่อนภายในโดมได้

IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต 17 - IKEA (อิเกีย)
The Algae Dome สามารถเข้าไปพักผ่อนในได้จริง
IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต 18 - IKEA (อิเกีย)
The Algae Dome ในยามค่ำคืน

The Algae Dome ตั้งแสดงที่ CHART Art Fair ที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก ด้วยเวลา 3 วัน The Algae Dome ผลิต microalgae ได้มากถึง 450 ลิตร และได้ถูกนำมาประยุกต์เป็นวัตถุดิบทำอาหาร Algae Chip หนึ่งในอาหารที่ทำจาก microalgae ซึ่งคิดค้นโดยเซฟ Simon Perez ของ Space10 ให้ผู้เข้าชม The Algae Dome ได้ลองชิมรสของอาหารแห่งอนาคต


IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต 19 - IKEA (อิเกีย)
ผลผลิตของ Microalgae 450 ลิตร
IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต 20 - IKEA (อิเกีย)
แปลรูป microalgae เป็นอาหาร Algae chip
IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต 21 - IKEA (อิเกีย)
แปลรูป microalgae เป็นอาหาร Algae chip

การสร้าง The Algae Dome ของ Space10 จึงเป็นเหมือนการสร้างตระหนักรู้ให้ผู้เข้าชมรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของทางเลือกใหม่ๆ ที่จะประยุกต์ที่อาคาร อยู่อาศัยหรือสถานที่ต่าง ๆ นำมาใช้ในการเติบโตของ microalgae เพื่อนำผลผลิตของ microalgae มาใช้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งอากาศสร้างอากาศบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันเพื่อการอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งมีบางประเทศได้นำวิทยาการลักษณะนี้ไปใช้บางแล้ว เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีการทำ Algae Farm ติดตั้งที่เลี้ยง microalgae ไว้บริเวณทางด่วนเพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์ เป็นต้น เป็นการรวมกันของวิทยาศาสตร์และการออกแบบที่น่าสนใจ ไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจเห็นการติดตั้งอุปกรณ์เลี้ยง microalgae กันมากขึ้นตามสถานที่ต่าง

. . .

Source:
Designboom/ Space10 (Medium)
Photos by Niklas Adrian Vindelev courtesy of Space10