Flood Resistant Home  บ้านต้านน้ำท่วม 13 - flood

Flood Resistant Home บ้านต้านน้ำท่วม

น้ำท่วมจัดเป็นปัญหาเรื้อรังที่คนไทยต้องเจอกันทุกปี แต่สำหรับเพื่อนบ้านของเราที่ประสบปัญกานี้มาเป็นประจำอยู่แล้ว ก็ได้มีการแก้ปัญหาด้วยการทำบ้านต้านน้ำท่วมขึ้น ผลงานการออกแบบของทีมงาน H&P Architects ทีได้เนรมิต “บ้านต้านน้ำท่วม” โดยนำวัสดุธรรมชาติอย่างไม้ไผ่ Blooming Bamboo Home มาใช้เป็นโครงสร้างหลักร่วมกับไฟเบอร์บอร์ดและใบมะพร้าว เพื่อให้ดูมีความรู้สึกกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม และภูมิอากาศท้องถิ่น โดยโครงสร้างบ้านตามต้นแบบจะมีขนาด 3.3 x 6.6 เมตร ยึดติดกันด้วยสลักเกลียว รวมไปถึงการมัดและใช้วัสดุอื่นๆมาช่วยยึดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทำให้บ้านมีความทนทานมากพอที่จะต้านระดับน้ำท่วมถึง 1.5 เมตรได้ ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นการทดสอบความแข็งแรงในระดับน้ำ 3 เมตร หากผ่านการทดสอบแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาในการสร้างแล้วเสร็จใน 25 วัน ขอบคุณข้อมูลจาก 247 City Magazine

h+p-architects-bamboo-house-designboom15

h+p-architects-bamboo-house-designboom07

h+p-architects-bamboo-house-designboom10

img_2_1379753331_02bb2e52192cd71faf6a3fa5772bdb57

img_10_1379753331_95a11053d5b2aa5cbf33bd21e0bf9a89

h+p-architects-bamboo-house-designboom12-682x1024

h+p-architects-bamboo-house-designboom08

h+p-architects-bamboo-house-designboom06

via:http://oracletalk.com/due-severe-natural-disasters-vietnam-hp-architects-designed-flood-resistant-blooming-bamboo-home/