DOTs นำเสนอ Ever Stool แนวคิดการใช้วัสดุโดยนำไม้สักจากบริเวณส่วนหัวและส่วนท้ายของท่อนซุง ซึ่งถือเป็นเศษเหลือในกระบวนการแปรรูป มาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่สวยงามอย่างลงตัว ด้วยเรียบง่าย และแสดงถึงให้เห็นถึงเนื้อแท้ของวัสดุและที่สำคัญเป็นดีไซน์เนอร์คนไทย  http://www.dots-studio.com/ Tel. 02-279-1790

1 d 580x314 DOTs... Studio

dc 5 580x251 DOTs... Studio

d 2 580x250 DOTs... Studiodc 3 580x251 DOTs... Studio

dc 4 580x255 DOTs... Studio


No more articles