DOTs... Studio 13 - wood

DOTs… Studio

DOTs นำเสนอ Ever Stool แนวคิดการใช้วัสดุโดยนำไม้สักจากบริเวณส่วนหัวและส่วนท้ายของท่อนซุง ซึ่งถือเป็นเศษเหลือในกระบวนการแปรรูป มาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่สวยงามอย่างลงตัว ด้วยเรียบง่าย และแสดงถึงให้เห็นถึงเนื้อแท้ของวัสดุและที่สำคัญเป็นดีไซน์เนอร์คนไทย  http://www.dots-studio.com/ Tel. 02-279-1790


DOTs... Studio 14 - wood

DOTs... Studio 15 - wood

DOTs... Studio 16 - woodDOTs... Studio 17 - wood

DOTs... Studio 18 - wood