Bios Urn โกศจากวัสดุย่อยสลายได้ง่าย เปลี่ยนเถ้ากระดูกเป็นต้นไม้ 13 - biodegradable

Bios Urn โกศจากวัสดุย่อยสลายได้ง่าย เปลี่ยนเถ้ากระดูกเป็นต้นไม้

Bios Urn uses your ashes to grow a tree
Via Margaret Badore (@mbadore)
Design / Sustainable Product Design


Would you like to become a tree after you die? It’s possible.

Bios Urn เป็นแนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะว่าไปก็ใกล้เคียงกับปรัชญาในพุทธศาสนา ทุกชีวิต สุดท้ายก็กลายกลับคืนไปเป็นธรรมชาติอีกครั้ง ..ดังนั้น เราจึงมีการลอยอังคารในแม่น้ำทะเล ในกรณี Bios Urn คือเมื่อร่างกายจากโลกนี้ไป ก็จะกลายไปเป็นต้นไม้ ให้คนที่ยังอยู่ได้จับต้องและระลึกถึงแบบเป็นรูปธรรมได้

Bios Urn เป็นผลงานของ Gerard Moliné เป็นโกศ หรือโถทำจากจากวัสดุย่อยสลายได้ (biodegradable) สำหรับใส่เถ้ากระดูกของผู้จากไป ส่วนล่างของโถจะเป็นขี้เถ้า ส่วนบนจะเป็นดิน เพื่อหล่อเลี้ยงต้นไม้ ที่จะเติบโตไปเป็นต้นไม้ใหญ่ ทำให้คนที่ยังอยู่ข้างหลังได้ระลึกถึงกัน เป็นตัวแทนในอีกรูปแบบ แทนที่จะเป็นก้อนหิน หรือผนังบนกำแพง ในสุสาน ที่ไม่มีชีวิต แบบนี้ มองเผินๆก็ยังเหมือนได้สืบทอดชีวิตไปในอีกรูปแบบ
ที่สำคัญ..เป็นความหวังของผู้ผลิต Bios Urn ที่จะเปลี่ยนสุสานให้กลายเป็น ป่า ..ใช้ต้นไม้เพื่อรำลึกถึงผู้ที่จากไป..เป็นแนวคิดที่ดีนะคะ อย่างน้อยชีวิตที่จากไปก็ได้คืนกลับธรรมชาติ จริงๆ และได้ช่วยคืนธรรมชาติให้กับโลกของเรา

© Bios Urn

IMG_6673.JPG

IMG_6672.JPG

IMG_6671.JPG

ที่มา : http://www.treehugger.com/sustainable-product-design/bios-urn-uses-your-ashes-grow-tree.html