'weaver's nest' รังนกยักษ์ by Porky Hefer 13 - bird nest

‘weaver’s nest’ รังนกยักษ์ by Porky Hefer

เพื่อนๆ iUrban เคยเห็นรังนกกันมั๊ยคะ วันนี้เรามีรังนกขนาดใหญ่ยักษ์มาให้ดู เพราะเราสามารถเข้าไปนอนได้ เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของ Porky Hefer ,Product designer ชาวแอฟริกาใต้ ชื่อดังที่เคยได้รับรางวัลมามากมาย  ‘weaver’s nest’ eco-friendly furniture

‘weaver’s nest’เป็นชื่อชุดผลงานของเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนรังนก เกิดจากการสร้างรูปทรงเลียนแบบธรรมชาติ และโครงสร้างทั้งภายนอก ภายในนั้นเป็น วัสดุธรรมชาติทั้งสิ้น เช่น กิ่งไม้ เปลือกไม้ ผ้าทอ สามารถรับนำ้หนักได้ถึง 2 คน มีหลายแบบในซีร่ีนี้ที่ Porky Hefer ได้ออกแบบไว้ แบบบ้านต้นไม้ แบบที่เหมือนรังนก แบบลอยตัว เป็นต้น

และ ‘weaver’s nest’ เหล่านี้อยู่ใน South africa เป็นที่เรียบร้อยและเป็นอีกหนึ่ง furniture ที่สร้างอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสอดคล้องกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย

source : http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/19693/design-indaba-2012-porky-hefer-of-animal-farm.html'weaver's nest' รังนกยักษ์ by Porky Hefer 14 - bird nest'weaver's nest' รังนกยักษ์ by Porky Hefer 15 - bird nest'weaver's nest' รังนกยักษ์ by Porky Hefer 16 - bird nest'weaver's nest' รังนกยักษ์ by Porky Hefer 17 - bird nest'weaver's nest' รังนกยักษ์ by Porky Hefer 18 - bird nest'weaver's nest' รังนกยักษ์ by Porky Hefer 19 - bird nest'weaver's nest' รังนกยักษ์ by Porky Hefer 20 - bird nest'weaver's nest' รังนกยักษ์ by Porky Hefer 21 - bird nest'weaver's nest' รังนกยักษ์ by Porky Hefer 22 - bird nest'weaver's nest' รังนกยักษ์ by Porky Hefer 23 - bird nest'weaver's nest' รังนกยักษ์ by Porky Hefer 24 - bird nest'weaver's nest' รังนกยักษ์ by Porky Hefer 25 - bird nest'weaver's nest' รังนกยักษ์ by Porky Hefer 26 - bird nest