ผู้ป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน Parkinson’s จะมีความผิดปกติของระบบการเคลื่อนไหว นั่นคือจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ มีอาการเกร็งและมือไม้สั่นตลอดเวลา ทำให้เกิดความยากลำบากต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการกินอาหารทาง Lift Lams จึงได้คิดค้นช้อนสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน Parkinson’s ขึ้นมา โดยตัวด้ามของช้อนสามารถถ่วงดุลแรงสั่นจากผู้ถือได้ึถึง 70% ทำให้ตัวช้อนมีความนิ่งมากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทานอาหารได้ง่ายขึ้น และทางผู้สร้างได้บอกว่าช้อนคันนี้จะ่ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกภูมิใจที่เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกด้วย via:https://plus.google.com/100524715026356408787/posts ขอบคุณข้อมูลจาก a day BULLETIN

Spoon ช้อนสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน Tremor Reducing Spoon

448024699 640 ช้อนสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน Tremor Reducing Spoon

Spoon on Desk 1 ช้อนสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน Tremor Reducing Spoon

liftware ช้อนสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน Tremor Reducing Spoon

tremor tech ช้อนสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน Tremor Reducing Spoon

449060915 640 ช้อนสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน Tremor Reducing Spoon

 

No more articles