Nang Ta-Lung Ring 13 - Art Jewelry

Nang Ta-Lung Ring

เชื่อว่าใครหลายคนเคยรู้จักกับ “หนังตะลุง” ไม่มากก็น้อย ส่วนนายรัตนพล รัตนราศี (เต้) หนุ่มดีไซน์เนอร์ที่เพิ่งจบการศึกษาจากภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ จากมหาลัยวิทยาลัยศิลปากร เค้าได้หยิบเรื่องราวของ “ตะลุง” มาสื่อสารในรูปแบบของเครื่องประดับ ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องประดับเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องประดับที่ทำหน้าที่เล่าเรื่อง พร้อมกับเป็นการรักษาภาพพจน์ความเป็นวัฒนธรรมไทยได้อย่างสวยงามและมีคุณค่าทางจิตใจอย่างมาก


Nang Ta-Lung Ring 14 - Art Jewelry“ตะลุง” เสน่ห์และการเคลื่อนไหวจากความประทับใจในหนังตะลุง ที่มักมีตัวละครตลกมาสร้างเสียงหัวเราะ มีเสน่ห์ของการขยับ การเคลื่อนไหว และหนังตะลุงนี้เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่บรรพชนได้สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการนำเอาวัสดุที่มีอยู่ในพื้นถิ่น มาบวกกับจินตนาการและฝีมืออันประณีต มาแต่งแต้มสีสัน ลวดลาย จนเกิดเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่น่าภูมิใจและทรงคุณค่าของคนไทย มีเสน่ห์การเคลื่อนไหว เอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งในอดีตหนังตะลุงเป็นที่นิยมมาก แต่ในปัจจุบันหนังตะลุงกลับมีบทบาทน้อยลง จนทำให้ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

Nang Ta-Lung Ring 15 - Art Jewelry

ดังนั้นนายรัตนพล รัตนราศี (เต้) จึงคิดที่จะสร้างสรรค์งานเครื่องประดับร่วมสมัยจากหนังตะลุงนี้ขึ้น เพื่อที่จะช่วยสืบทอดศิลปะนี้อีกทางหนึ่งไม่มากก็น้อยและเพื่อที่ต้องการนำเสนอผลงานเครื่องประดับที่มีกลไกการขยับ ซึ่งผู้สวมใส่สามารถนำมาเล่นด้วยกันได้ มีการกลไกการขยับที่ช่วยให้อารมณ์ความรู้สึกถึงหนังตะลุง ผ่านตัวตลกทั้ง 8 ตัว ด้วยวัสดุเดิม อย่างหนังสัตว์และไม้ ผสมผสานกับโลหะกับเทคนิคใหม่ สร้างสรรค์เป็นแหวน ที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของหนังตะลุง สนใจในผลงานติดต่อๆได้ที่คุณเต้   Tel. 084 631 5627  E-mail : [email protected]

Nang Ta-Lung Ring 16 - Art Jewelry