Ink Calendar 13 - Ink Calendar

Ink Calendar

Ink Calendar ผลงานชิ้้นนี้เป็นของดีไซน์เนอร์ชาวสเปนนามว่า Oscar Diaz ซึ่งคอนเซปของดีไซน์ชุดนี้จะใช้การดูดซึมของสีน้ำหมึกเพื่อก่อให้เกิดวันที่ในปฏิทินInk Calendar 14 - Ink Calendarการแพร่กระจายของน้ำหมึกในกระดาษจะเป็นการบ่งบอกวันที่ในแต่ละเดือนInk Calendar 15 - Ink CalendarInk Calendar 16 - Ink Calendarการแพร่กระจายของน้ำหมึกจะดูดซึมอย่างช้าๆ ซึ่งช่างพอดีกับวันที่ของแต่ละเดือนเสียจริงๆInk Calendar 17 - Ink Calendar เป็นการนำปฏิกิริยาของการดูดซึมสีมาใช้ให้เกิดไอเดียได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวเชียว


ที่มา:http://www.oscar-diaz.net/