Get Up esparto glass 13 - esparto

Get Up esparto glass

Get Up esparto glass
เก้าอี้ทรงครึ่งวงกลมที่ทำมาจากหญ้า esparto เป็นต้นหญ้าที่มีใบยาวหยาบ โดยมากมักจะขึ้นตามทวีปยุโรปและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ซึ่งสามารถนำมาใช้ทำกระดาษ หรือเชือกผูกรัดหรือนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่นเดียวกับไอเดียของ Martín Azúa ที่ได้มีการนำหญ้าชนิดนี้มาออกแบบให้เป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับพักผ่อน ไม่ว่าจะวางด้วยรูปทรงแบบไหนก็สามารถนั่งได้หมด รวมถึงความแข็งแรงของต้นหญ้าชนิดนี้ยังทำให้ Get Up esparto glass เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ดูแข็งแรงและคงทน


ที่มา http://www. martinazua.com/eng/design-nature/get-up-esparto/