fbpx

esparto

Get Up esparto glass 2 - esparto

Get Up esparto glass

Get Up esparto glass เก้าอี้ทรงครึ่งวงกลมที่ทำมาจากหญ้า esparto ต้นหญ้าที่มีใบยาวหยาบจากทวีปยุโรปและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ซึ่งสามารถนำมาใช้ทำกระดาษ หรือเชือกผูกรัดหรือนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ...