We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 19 Feb 2017

1,114
Views
7 Apr 2013

floating ripple vases แจกันที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา

บ้านไหนๆ ก็ต้องมีแจกันเพื่อตกแต่งให้บรรยากาศในบ้านมีความสดชื่น และมีสีสัน แก่ผู้อยู่อาศัยในบ้าน แต่แจกันที่ iUrban เอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ไม่ธรรมดา เป็นแจกันที่มี movement ตลอดเวลา ไปดูกันเลยดีกว่าคะ

Floating ripple vase ออกแบบโดยสตูดิโอชาวญี่ปุ่น Oodesign ที่ต้องการสร้างแจกันที่มีการเคลื่อนไหวของวงกระเพื่อมของนำ้อยู่ตลอดเวลาที่ดอกไม้ปักอยู่ในแจกัน ซึ่งเราสามารถเอา floating ripple vase ไปวางในภาชนะอย่างแก้ว ชาม แล้วค่อยนำดอกไม้ปักอีกที ก็จะดูมีความรู้สึกของความสมจริงที่ดอกไม้ในแจกันเคลื่อนไหวได้นั่นเอง

Source : http://www.oodesign.jpimage image image image image image image

 

Nes Koontragul
  • Neskoon founder , iUrban co-founder Jewellery designer and instructor instagram @neskoon
 
Facebook Debug | iCraft
+
-