เพื่อนๆ iUrban คงเคยเห็นเก้าอี้ที่ผลิตจากวัสดุไม้ หนัง หรือโลหะ กันมาเยอะแล้ว ลองมาดูเก้าที่ทำมาจากไม้ Cork ที่เกิดจากการตัด cork แผ่นใหญ่และเอามาพับจากจนกลายเป็นเก้าอี้

จึงเป็นที่มาของชื่อผลงานว่า “The corkigami chair” (cork + origami) ไม่ใช่แค่แปลกตา และสวยงามการลายของวัสดุจากธรรมชาติอย่าง cork และยังสามารถใช้งานได้จริงอีกด้วย จากการออกของ Spanish designer Carlos Ortega Design

corkigami 12 2 The Corkigami Chair corkigami 13 2 The Corkigami Chair corkigami 14 1 The Corkigami Chair corkigami by carlosortegadesign 1 21 The Corkigami Chair corkigami by carlosortegadesign 2 2 The Corkigami Chair corkigami by carlosortegadesign 3 1 The Corkigami Chair corkigami by carlosortegadesign 4 1 The Corkigami Chair corkigami by carlosortegadesign 8 1 The Corkigami Chair corkigami by carlosortegadesign 9 1 The Corkigami Chair corkigami by carlosortegadesign 10 1 The Corkigami Chair corkigami by carlosortegadesign 11 1 The Corkigami Chair corkigami by carlosortegadesign maq 01 The Corkigami Chair corkigami by carlosortegadesign maq 02 The Corkigami Chair corkigami by carlosortegadesign sk The Corkigami Chair

3383970 The Corkigami Chair

No more articles