เวลาเพื่อนๆ iUrban ทำงานแล้วรู้สึกว่าพื้นที่บนโต๊ะทำงานของเราทำไมนะ นับวันยิ่งรก และ space ไม่พอซะที  Anna Lotova สถาปนิกและนักออกแบบผู้นี้ เธอจึงได้สร้างสรรค์โต๊ะ the OXYMORON desk ขึ้นมา

the OXYMORON desk ที่ให้วัสดุสองชนิด ที่แตกต่างกันมาใช้ คือ alcantara cloth/foam and plywood ซึ่งใช้รูปแบบคล้ายกับแซนวิช  foam ที่ถูกหุ้มด้วย alcantara cloth ซ้อนกันสองชั้นและถูกประกบด้วย plywood  ชั้น foam นี้เราสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพักผ่อน งีบหลับช่วงสั้นๆอย่าง่ายๆ

OXYMORON Desk Anna Lotova 1 โต๊ะทำงานที่สบายที่สุด COMFORTABLE WORK DESK THAT HOLDS EVERYTHING

OXYMORON Desk Anna Lotova 2 600x297 โต๊ะทำงานที่สบายที่สุด COMFORTABLE WORK DESK THAT HOLDS EVERYTHING

OXYMORON Desk Anna Lotova 3 600x424 โต๊ะทำงานที่สบายที่สุด COMFORTABLE WORK DESK THAT HOLDS EVERYTHING

OXYMORON Desk Anna Lotova 4 600x399 โต๊ะทำงานที่สบายที่สุด COMFORTABLE WORK DESK THAT HOLDS EVERYTHING

 

OXYMORON Desk Anna Lotova 5 600x900 โต๊ะทำงานที่สบายที่สุด COMFORTABLE WORK DESK THAT HOLDS EVERYTHING

OXYMORON Desk Anna Lotova 6 600x900 โต๊ะทำงานที่สบายที่สุด COMFORTABLE WORK DESK THAT HOLDS EVERYTHING

OXYMORON Desk Anna Lotova 7 600x900 โต๊ะทำงานที่สบายที่สุด COMFORTABLE WORK DESK THAT HOLDS EVERYTHING

OXYMORON Desk Anna Lotova 8 600x900 โต๊ะทำงานที่สบายที่สุด COMFORTABLE WORK DESK THAT HOLDS EVERYTHING

OXYMORON Desk Anna Lotova 9 600x400 โต๊ะทำงานที่สบายที่สุด COMFORTABLE WORK DESK THAT HOLDS EVERYTHING

 

source : http://annalotova.com

No more articles