BubbleDeck System คือ ระบบพื้นคอนกรีตไร้คานแบบถ่ายแรง 2 ทางที่ดึงเอาจุดแข็งองค์ประกอบแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก เหล็ก และอคนกรีตมาใช้ โครงสร้างทรงกลมกลวงที่แทรกตัวอยู่ระหว่างระบบพื้นดังกล่าวช่วยลดน้ำหนักตายตัวของพื้นลงได้ นั่นหมายความว่า แรงตึงในส่วนฐานจะลดลงไปด้วย ขณะที่การถ่ายแรงแบบ 2 ทางนั้น ทำให้ตัวโครงสร้างไม่จำเป็นต้องมีคาน มันจึงสามารถรองรับการออกแบบที่เน้นความเรียบและน้อยได้ทุกรูปแบบ ความเบาของระบบพื้นที่่เกิดขึ้นนั้นก็ยังช่วยขยายขีดความสามารถด้านอื่นๆทั้งช่วงเสาที่สามารถขยายขึดความสามารถด้านอื่นๆ ทั้งช่วงเสาที่สามารถขยายได้กว้างขึ้นและระบบคานที่ยื่นได้มากกว่าเดิม ด้วยการที่ระบบพื้นดังกล่าวสามารถปรับแต่งเป็นรูปทรงไหนก็ได้ นับเป็นอีกทางหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้การทำงานของนักออกแบบได้มากกว่าเดิมไม่น้อยทีเดียว ขอบคุณข้อมูลจาก Art4D Magazine via:http://www.bubbledeck.com/

bubbledeck-s1

1335291653-bubbledeck-ot-16-528x352

Harvey_Mudd_College_Teaching__Learning_Center_BubbleDeck_(6)

jjk

bubble_bottle_foundations_methodologies

3

bubbledeck-s3

3e3

2

Boora-HMC-bubbledeck_ot_24-w

No more articles