BubbleDeck System คือ ระบบพื้นคอนกรีตไร้คานแบบถ่ายแรง 2 ทางที่ดึงเอาจุดแข็งองค์ประกอบแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก เหล็ก และอคนกรีตมาใช้ โครงสร้างทรงกลมกลวงที่แทรกตัวอยู่ระหว่างระบบพื้นดังกล่าวช่วยลดน้ำหนักตายตัวของพื้นลงได้ นั่นหมายความว่า แรงตึงในส่วนฐานจะลดลงไปด้วย ขณะที่การถ่ายแรงแบบ 2 ทางนั้น ทำให้ตัวโครงสร้างไม่จำเป็นต้องมีคาน มันจึงสามารถรองรับการออกแบบที่เน้นความเรียบและน้อยได้ทุกรูปแบบ ความเบาของระบบพื้นที่่เกิดขึ้นนั้นก็ยังช่วยขยายขีดความสามารถด้านอื่นๆทั้งช่วงเสาที่สามารถขยายขึดความสามารถด้านอื่นๆ ทั้งช่วงเสาที่สามารถขยายได้กว้างขึ้นและระบบคานที่ยื่นได้มากกว่าเดิม ด้วยการที่ระบบพื้นดังกล่าวสามารถปรับแต่งเป็นรูปทรงไหนก็ได้ นับเป็นอีกทางหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้การทำงานของนักออกแบบได้มากกว่าเดิมไม่น้อยทีเดียว ขอบคุณข้อมูลจาก Art4D Magazine via:http://www.bubbledeck.com/

bubbledeck s1 450x102 BubbleDeck System ระบบพื้นคอนกรีตไร้คานแบบถ่ายแรง 2 ทาง

1335291653 bubbledeck ot 16 528x352 450x300 BubbleDeck System ระบบพื้นคอนกรีตไร้คานแบบถ่ายแรง 2 ทาง

Harvey Mudd College Teaching  Learning Center BubbleDeck 6 450x266 BubbleDeck System ระบบพื้นคอนกรีตไร้คานแบบถ่ายแรง 2 ทาง

jjk 450x268 BubbleDeck System ระบบพื้นคอนกรีตไร้คานแบบถ่ายแรง 2 ทาง

bubble bottle foundations methodologies 450x319 BubbleDeck System ระบบพื้นคอนกรีตไร้คานแบบถ่ายแรง 2 ทาง

31 450x195 BubbleDeck System ระบบพื้นคอนกรีตไร้คานแบบถ่ายแรง 2 ทาง

bubbledeck s3 450x102 BubbleDeck System ระบบพื้นคอนกรีตไร้คานแบบถ่ายแรง 2 ทาง

3e3 450x321 BubbleDeck System ระบบพื้นคอนกรีตไร้คานแบบถ่ายแรง 2 ทาง

2 450x208 BubbleDeck System ระบบพื้นคอนกรีตไร้คานแบบถ่ายแรง 2 ทาง

Boora HMC bubbledeck ot 24 w 450x300 BubbleDeck System ระบบพื้นคอนกรีตไร้คานแบบถ่ายแรง 2 ทาง

No more articles