fbpx

BubbleDeck System

BubbleDeck System ระบบพื้นคอนกรีตไร้คานแบบถ่ายแรง 2 ทาง 2 - BubbleDeck System

BubbleDeck System ระบบพื้นคอนกรีตไร้คานแบบถ่ายแรง 2 ทาง

BubbleDeck System คือ ระบบพื้นคอนกรีตไร้คานแบบถ่ายแรง 2 ทางที่ดึงเอาจุดแข็งองค์ประกอบแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก เหล็ก และอคนกรีตมาใช้ โครงสร้างทรงกลมกลวงที่แทรกตัวอยู่ระหว่างระบบพื้นดังกล่าวช่วยลดน้ำหนักตายตัวของพื้นลงได้ นั่นหมายความว่า แรงตึงในส่วนฐานจะลดลงไปด้วย ขณะที่การถ่ายแรงแบบ 2 ทางนั้น ทำให้ตัวโครงสร้างไม่จำเป็นต้องมีคาน มันจึงสามารถรองรับการออกแบบที่เน้นความเรียบและน้อยได้ทุกรูปแบบ...