TRAINING DRESSER BY PETER BRISTOL 13 - children

TRAINING DRESSER BY PETER BRISTOL

ตู้เสื้อของแต่งบ้านสำหรับเด็กๆในบ้านเรา  ตู้ขนาดเล็กที่มีทั้งของเด็กหญิงและเด็กชาย  คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถสร้างระเบียบวินัยให้เด็กๆ โดยฝึกให้แยกเสื้อผ้าตามประเภท ใช้ลิ้นชักที่มีสัญลักษณ์รูปภาพในการช่วยจำสำหรับเด็กอีกด้วย


 

Credit : http://www.peterbristol.net